➡️ Projekt „Rozwój kompetencji zarządczych i informatycznych kadr branży turystycznej”

Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. Kwota dofinansowania: 834 788,00 zł Czas realizacji: 01.01.2009 – 31.12.2010

Założenia:

 • Uruchomienie trzech kierunków studiów podyplomowych na kierunkach:
 • Zarządzanie hotelami Wellness i SPA
 • Informatyka i marketing w turystyce i hotelarstwie Wellness i SPA
 • Informatyka – Grafika komputerowa

Rezultaty: Stworzenie autorskiego programu studiów podyplomowych przy współpracy z Polską Akademią Gościnności w Krakowie. W ramach uruchomionych kierunków przeszkolono łącznie 177 osób.


➡️ Projekt „Podbeskidzka Strefa Edukacji: Rozwój potencjału dydaktycznego i doskonalenie procesu kształcenia w Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza”

Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Kwota dofinansowania: 2 861 383,50 zł Czas realizacji: 01.02.2009 – 30.09.2011 r

Główne założenia:

 • uruchomienie zajęć metodą blended learning, w tym także zajęć w wersji anglojęzycznej;
 • uruchomienie Biura Karier;
 • opracowanie i wdrożenie modelu zarządzania jakością kształcenia na uczelni;

Rezultaty:

 • wdrożono zintegrowany system informatyczny Uczelnia XP usprawniający przepływ informacji oraz przepływ informacji do studentów, wprowadzenie Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS)
 • rozpoczęto prace nad dostosowaniem programu studiów do Krajowych Ram Kwalifikacji. Opracowanie nowej polityki przyznawania punktów ECTS umożliwiającej kontrolę całkowitego obciążenia studentów.
 • powołanie Uczelnianej Rady Pracodawców. Nawiązanie współpracy w obszarze: organizacji praktyk studenckich krajowych i zagranicznych, wsparcie w zakresie upraktyczniania programów nauczania i efektów kształcenia.

➡️ Projekt: Kształcimy praktyków

Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Kwota dofinansowania: 5 416 842,00 zł Czas realizacji: 01.10.2010 – 30.03.2015 r. 

Założenia:

 • dostosowanie programu studiów na kierunku Architektura Wnętrz i Kosmetologia. Koncentracja pracy w obszarze opracowania: efektów kształcenia, konsultacje ze studentami pod kątem wiedzy, umiejętności i postaw absolwenta; konsultacje pracodawcami pod kątem wiedzy, umiejętności i postaw absolwenta;
 • wyposażenie pracowni w sprzęty specjalistyczne;
 • przeprowadzenie kompleksowych badań i analizy rynku dotyczących informacji od pracodawców ws. poziomu dopasowania kompetencji absolwentów do ich potrzeb.
 • wsparcie studentów niepełnosprawnych (szkolenia kadry, dostosowanie stanowisk komputerowych dla studentów niepełnosprawnych, wyjazdowe warsztaty integracyjne, przystosowanie sanitariatów i wejścia głównego do potrzeb niepełnosprawnych).

➡️ Projekt: Podbeskidzka Strefa Edukacji  – doskonalenie zarządzania jakością w Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza

Kwota dofinansowania: 2557 645,00 zł Okres realizacji: 01.09.2012 do 31.08.2014

Główne założenia projektu wynikają z przeprowadzonej reformy szkolnictwa wyższego, która wprowadziła zasadnicze zmiany w dotychczasowym sposobie funkcjonowania uczelni wyższych takie jak:

 • konieczność wdrożenia wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia powiązanych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji,
 • włączenie praktyków do procesu dydaktycznego przy tworzeniu programów studiów,

Projekt wspiera realizację wybranych obszarów Strategii rozwoju Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza w latach 2011-2015 i przewiduje:

 • wdrożenie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
 • rozpoznawanie potrzeb rynku dla zoptymalizowania oferty edukacyjnej,

➡️ Projekt ”Kreujemy kompetencje dla praktyki – rozwój potencjału dydaktycznego BWS we współpracy z pracodawcami”

Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Kwota dofinansowania: 637 588,80 zł

Czas realizacji: 01.02.2014 – 30.06.2015 r. 

Założenia:

 • opracowanie wspólnie z przedsiębiorcami współpracującymi z BWS kompleksowego i nowoczesnego programu stażowego dla kier. Kosmetologia;
 • realizacja szkoleń miękkich dla studentów kosmetologii;
 • realizacja płatnych staży krajowych i zagranicznych.

Założenia:

dostosowanie kompetencji studentów do potrzeb rynku pracy, zwiększenie dostępności w regionie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników, ponadto zapewni przedsiębiorcom aktywnym w strefie zatrudnienia dodatkowa możliwość wyszukiwania wśród studentów, którzy odbyli staż, najlepszych kandydatów do nawiązania dłuższej współpracy i potencjalnie zaoferowania zatrudnienia po zakończeniu studiów.


➡️ Moja odlotowa przestrzeń życiowa – BEZPŁATNE WARSZTATY Z GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

Tytuł projektu: Moja odlotowa przestrzeń życiowa

Partner Projektu: Miasto Bielsko-Biała reprezentowane przez Miejski Zarząd Oświaty

Okres realizacji: 01.02.2017r. – 31.01.2019r.

Kwota dofinansowania projektu z UE: 186 114,86 zł

Założenia:

Projekt pt. ”Moja odlotowa przestrzeń życiowa” znalazł się wśród 30 projektów, które uzyskały dofinasowanie na rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej. Celem projektu była realizacja działań dydaktycznych przy wykorzystaniu zasobów uczelni, które sprzyjałyby rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i podejmowania działań innowacyjnych.

Projekt był adresowany do uczniów szkół średnich województwa śląskiego, partnerem projektu było Miasto Bielsko-Biała, reprezentowane przez Miejskiego Zarządu Oświaty.

Tematyka warsztatów skupia się na kwestii procesu projektowego i architektury wnętrz. Projektem końcowym twórczej pracy młodych ludzi były animacje stworzone wg własnego projektu.

Zdrowo, aktywnie, kreatywnie Uczelnia dla mieszkańców regionu – BEZPŁATNE WARSZTATY (w trakcie realizacji)

Tytuł projektu: Zdrowo, aktywnie, kreatywnie Uczelnia dla mieszkańców regionu

Partner nieformalny: Fundacja Giesche

Okres realizacji: 01.04.2019r. – 31.03.2022r.

Kwota dofinansowania projektu z UE: 177 793,50 zł

Założenia:

Realizacja warsztatów dla mieszkańców regionu Uzyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na przeprowadzenie zajęć praktycznych o tematyce:

 • nauka makijażu – kolorystyka a wiek, makijaż krok po kroku, sztuka kamuflażu i konturowania
 • zrób sobie krem – czy i jak zrobić kosmetyk w warunkach domowych?
 • jemy zdrowo i smacznie – warsztaty dietetyczne, nawyki żywieniowe, zasady doboru i łączenia produktów, alergie i nietolerancje pokarmowe
 • dbamy o stawy – zajęcia z aquaaerobiku, o zaletach gimnastyki w wodzie i poszukiwaniu motywacji do zwiększenia aktywności fizycznej
 • zdrowo na Facebooku – wykorzystanie mediów społecznościowych do promowania zdrowego stylu życia, bezpieczeństwo w sieci

Planowane efekty:

promocja zdrowego stylu życia, pielęgnacji ciała i urody oraz otwartości na pracę w zespole, propagowanie działań profilaktycznych w zakresie zdrowego stylu życia.