Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

Rektor i Senat Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza mają zaszczyt zaprosić na Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020.

Uroczystość odbędzie się 4 października 2019 r. o godz. 16.30 w auli Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza.

Program:

  • Hymn państwowy
  • Powitanie gości
  • Inauguracyjne wystąpienie JM Rektora Pani Ewy Madoń
  • Immatrykulacja
  • Gaude Mater Polonia
  • Wykład inauguracyjny prof. dr hab. sztuki Michał Kliś pt. „Tajemnice plakatu”
  • Gaudeamus Igitur
  • Zakończenie uroczystości