GALERIA WNĘTRZ MERA – BIELSKO-BIAŁA

Władze Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza nawiązały partnerską współpracę z Galerią Wnętrz MERA w Bielsku-Białej dla kierunku Architektura Wnętrz. Dzięki prowadzonym rozmowom Pani Prorektor Ewy Madoń oraz Pana Dyrektora Szymona Polaka Uczelnia i Galeria rozpoczęły współpracę w zakresie wizyt studyjnych oraz realizacji praktyk zawodowych. W ramach podjętych działań będą rozwijane kompetencje zawodowe studentów Architektury wnętrz, ale również kompetencje miękkie związane,  między innymi,  ze zdolnościami komunikacyjnymi, asertywnością, umiejętnościami współpracy, autoprezentacji, czy kreatywnego rozwiązywania problemów. Mamy nadzieję, ze obszary partnerskiej współpracy Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza oraz Galerii Wnętrz MERA w Bielsku-Białej staną się modelowym przykładem kooperacji otoczenia biznesowego z Uczelnią.