Rada Pracodawców

Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza.

17 listopada 2010r., podczas uroczystego posiedzenia założycielskiego JM Rektor dr Jerzy Chrystowski powołał Radę Pracodawców Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza. Do uczestnictwa w Radzie zaproszono parlamentarzystów, reprezentantów władz wojewódzkich, przedstawicieli instytucji naukowych i kulturalnych oraz osoby bezpośrednio związane z biznesem z całego kraju.

Podczas posiedzenia określono i przedyskutowano podstawowe zadania i cele Rady, które między innymi mają pomóc w lepszym wyrażaniu oczekiwań pracodawców skupionych w Radzie wobec studentów i absolwentów BWS i przekazywaniu opinii o proponowanych kierunkach rozwoju Uczelni. Uczelnia chce w ten sposób dostosować swoją ofertę edukacyjną do potrzeb firm i instytucji. Z kolei uczestniczące w Radzie firmy i instytucje umożliwią studentom BWS odbywanie u siebie praktyk zawodowych i realizację prac dyplomowych, a także będą lobbować na rzecz Uczelni.

Rada, jak również stawiane przed nią cele i zadania, mają charakter otwarty. Sesje Rady odbywają się cyklicznie, ponadto jej członkowie uczestniczą w konferencjach organizowanych przez uczelnię, posiedzeniach komisji programowych, obronach prac dyplomowych. Władze Uczelni mają nadzieję, że cykliczne spotkania wytworzą korzystny klimat umożliwiający merytoryczną dyskusję na tematy dotyczące szkolnictwa wyższego, BWS, oczekiwań i sugestii reprezentowanych w Radze środowisk.

Rada Pracodawców pełni funkcję doradczą dla władz Uczelni. Jako organ opiniotwórczy kształtuje jej politykę edukacyjną oraz ma wpływ na dostosowanie i upraktycznienie programów studiów tak, aby umiejętności absolwentów BWS były zgodne z oczekiwaniami ryku pracy. Poza wyżej wymienionymi celami Rady Pracodawców jej celem nadrzędnym jest rozwój kadr o kluczowym znaczeniu dla gospodarki Podbeskidzia.

Lista osób zaproszonych do współpracy w ramach Rady Pracodawców

Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza.


Sylwia Mokrysz – Prokurent MOKATE S.A. w Ustroniu.
Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studiów podyplomowych MBA z zakresu Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. MOKATE S.A. jest jedną z niewielu polskich firm, które mogą pochwalić się wielopokoleniową tradycją. Początki firmy rodzinnej sięgają roku 1900. Obecnie Grupa Mokate składa się z ośmiu przedsiębiorstw działających w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech, które eksportują swoje produkty do prawie wszystkich krajów na świecie. MOKATE S.A. od wielu lat współpracuje z Bielską Wyższą Szkołą im. J. Tyszkiewicza – dzieli się wiedzą jako doświadczony potentat na rynku kawy i herbaty oraz umożliwia zdobywanie praktycznych umiejętności studentom BWS w swoich firmach. MOKATE S.A., między innymi, ufundowało nagrody w konkursach z obszaru marketingu lub architektury. Wspiera również Uczelnię w organizacji Kongresu Kobiet  – uruchamiając swoje stoiska i fundując nagrody dla uczestniczek kongresu.
Mirosława Nykiel Poseł na Sejm RP, Bielsko-Biała. Mirosława Nykiel pracuje na rzecz naszego Państwa już od 2005 roku – najpierw jako Senator RP VI kadencji, obecnie jako posłanka na Sejm RP. Jest politykiem, przedsiębiorcą i menedżerką. Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim, które uzupełniła o studia podyplomowe z zakresu nauczania języka polskiego. Ukończyła także studia podyplomowe z dziedziny biznesu (Francuski Instytut Zarządzania) i integracji europejskiej (WSE im. ks. Tischnera, Kraków). Obecnie pracuje nad doktoratem w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w Warszawie. Pomysłodawczyni i twórczyni Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia, który odbywa się od 2010 roku pod jej honorowym patronatem, i do którego organizacji zaprosiła Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza.
Monika Rydz – absolwentka Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza, założycielka i właścicielka salonu kosmetycznego „Mistera” w Dankowicach.  „Mistera” jest firmą o dużym potencjale, która stawia na profesjonalizm i efektywność wykonywanych usług. Impulsem do powstania salonu kosmetycznego w 2013r. były marzenia i aspiracje jej obecnej właścicielki. Marzenia i aspiracje, które przybrały ten piękny kształt po 11 latach pracy w zawodzie. Marką przewodnią salonu jest firma „Dermika”, która sięga po najnowsze rozwiązania, dbając o potrzeby klienta wymagającego, szukającego kompletnej pielęgnacji zapewniającej wyjątkowy relaks, a także widoczne, długotrwałe efekty. Dodatkowo są tam wykonywane peelingi chemiczne firmy „Peel Mission”, a także zabiegi z użyciem leczniczych kosmetyków firmy „ILCSI”. Salon dysponuje też nowoczesnymi urządzeniami do wykonywania zabiegów, np.  ENDERMOLOGIE na twarz i ciało. Monika Rydz od kilku lat współpracuje z Bielską Wyższą Szkołą im. J. Tyszkiewicza w obszarze praktyk i staży studenckich.

Ponadto właścicielka „Mistery” dzieli się swoją wiedzą jako doświadczony kosmetolog zapraszając do siebie studentki na wizyty studyjne i warsztaty praktyczne z wykorzystania nowoczesnych technologii do zabiegów pielęgnacyjnych na twarz i ciało. Wspiera również Uczelnię w organizacji Kongresu Kobiet – fundując nagrody rzeczowe lub voucher’y zabiegowe dla uczestniczek kongresu.

Sylwia Pilch Dyrektor SPA HOTEL JAWOR****, Jaworze.

Natasza Sallmann K&P Consulting Wellness & Spa, Polska Akademia Gościnności, Kraków.

Agata Smalcerz Dyrektor Galerii Bielskiej BWA, historyk sztuki, kurator, Bielsko-Biała

Igor Bokun Przewodniczącym Rady Nadzorczej Wind Mobile S.A., Kraków.

Andrzej Chmielewski Prezes NOVA GROUP, Warszawa

Przemysław Janusz Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu „Januszówka” Bielsko–Biała.

Przemysław Janusz  – pomysłodawca, założyciel i współwłaściciel „Januszówki”, absolwent Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekspert w dziedzinie architektury krajobrazu oraz ekspert architektury krajobrazu d/s projektowania i dokumentowania. Laureat – wraz z zespołem – nagród i wyróżnień branżowych oraz finalista wielu konkursów ogólnopolskich, między innymi, na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego, na Modernizację Roku, na Najlepszą Przestrzeń Publiczną w Polsce w kategorii Nowo wykreowana przestrzeń publiczna w zieleni.

Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu „Januszówka” od wielu lat współpracuje z Bielską Wyższą Szkołą im. J. Tyszkiewicza dzieląc się wiedzą i praktycznymi umiejętnościami ze studentami poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów, organizowanie praktyk i staży. Jest również pomysłodawcą realizacji nietuzinkowych projektów realizowanych wraz ze studentami, np. tymczasowy zewnętrzny Zielony Ogród pn. „Podziel się wodą”, który miał na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Bielska-Białej na konieczność oszczędzania wody.

Przemysław Koperski radny Sejmiku Województwa Śląskiego, prawnik, ekspert rynku pracy
i funduszy europejskich, Bielsko-Biała.

Zbigniew Kowalski Prezes zarządzający K&P Consulting Wellness & Spa, fundator i założyciel Polskiej Akademii Gościnności, Kraków.

Mieczysław Kryjak Prezes Zarządu POLSPORT S.A., Bielsko-Biała.

Stefan Olech Twórca i kierownik Akademii Controllingu ODiTK, Kierownik Katedry Zarządzania Finansowego i Controllingu w WSMSGiP, Gdynia.

Jan Solich Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty, Bielsko-Biała.

Stanisław Sordyl Właściciel Hotel & Spa Kocierz, Targanice.

Andrzej Szydłowski Właściciel Pracowni Projektowo-Wdrożeniowej SABUD, Bielsko – Biała.

Janusz Targosz Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu, Bielsko-Biała.

„ Społeczna odpowiedzialność biznesu – jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa – firma”

Pod tym hasłem Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza powołała Uczelnianą Radę Pracodawców.

Celem jej działania jest uruchomienie mechanizmów współpracy pomiędzy pracodawcami a władzami i pracownikami Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza, przy czym, jako pracodawców rozumie się wszelkie podmioty sektora gospodarczego, państwowego (samorząd terytorialny) oraz społecznego, zainteresowane systematyczną pomocą Uczelni w dostosowaniu i rozwoju usług edukacyjnych dla potrzeb rynku pracy.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym Uczelnia może, na podstawie pisemnej umowy, podjąć działania, z wybranymi podmiotami gospodarczymi, na:

 • prowadzenie zajęć ze studentami, w szczególności praktycznych, przez pracowników podmiotów gospodarczych;
 • włączenie wybitnych praktyków do minimum kadrowego;
 • udział podmiotu gospodarczego w opracowaniu programu nauczania i efektów kształcenia;
 • sposób dofinansowania studiów przez podmiot gospodarczy;
 • sposób realizacji praktyk i staży;
 • stworzenie wspólnej oferty szkoleniowej przygotowywanej dla pracodawców i partnerów, dla ich indywidualnych potrzeb (dedykowana oferta);
 • ofertę konsultingową;
 • stworzenie oferty studiów podyplomowych;
 • korzystanie ze wzajemnej infrastruktury;
 • opracowanie bonifikat na usługę edukacyjną dla wskazanych pracowników;
 • o udział podmiotów w organizowaniu konferencji tematycznych;
 • o wzajemną promocję własnych usług;
 • o pisanie wspólnych projektów unijnych, mających na celu wzmocnienie
 • partnerstwa biznesu z Uczelnią.

Ponadto Uczelnia, w ścisłej współpracy z pracodawcami, a w szczególności z Radą Pracodawców, zmierzać będzie do upowszechnienia prestiżowego tytułu:

„Partner Innowacyjnych Działań Edukacyjnych

Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza”

Rada pracodawców

Rada Pracodawców skupia przyjaciół Uczelni wspierając jej działania oraz dążąc wspólnie z BWS im. J.Tyszkiewicza do bezpośredniego oddziaływania na kształt procesu dydaktycznego.

BWS20przyjaciele