Współpraca międzynarodowa

Kontakty międzynarodowe są bardzo istotne dla rozwoju Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza i warunkują stały wzrost jej prestiżu.
Szkoła przywiązuje dużą wagę do rozwijania współpracy z zagranicznymi uczelniami, mającymi zbliżone profile kształcenia.
Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza od ponad 20 lat prowadzi współpracę na wielu płaszczyznach. Współpraca zagraniczna Uczelni sięga początków jej działalności.

2013 – Współpraca z Amerykanami

W ramach projektu unijnego” „Podbeskidzka Strefa Edukacji – doskonalenie zarządzania jakością w Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza” delegacja z naszej Uczelni udała się do Stanów Zjednoczonych i podjęta została współpraca z uczelniami amerykańskimi: 

 • Computer Science Institute
 • Weinberg College of Arts & Sciences Northwestern University
 • The New Age Spa Institute.

 

2008 – obecnie: Współpraca z partnerami zagranicznymi w ramach pozyskanych środków z UE

Wizyta studyjna w LUCA School of Arts w Belgii

Celem wizyty w LUKA School of Arts w Gent w Belgii było zapoznanie się z organizacją kształcenia tej szkoły ze szczególnym zwróceniem uwagi na dostosowanie programu do rynku pracy. Wyjazd został zrealizowany w ramach projektu „Kształcimy praktyków” i dotyczył dostosowania programu Architektury Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza do potrzeb rynku pracy.

Wizyta studyjna w Austrii:

 •     Resort La PURA w Gras am Kamp w dolnej Austrii
 •     Bio Hotel i Akademia Schwarz w Tyrolu
 •     Centrum Terapeutyczne Dr Wittingera oraz Szkoła Drenażu Limfatycznego dr Voddera
 •     Centrum szkoleniowe Firmy Haslauer i Kurland – Reiter Alm.
 •     Elite- Fernkademiie fur Kosmetik – Instytut studiów zaocznych z zakresu kosmetologii
 •     Termy Thermee Laa an der Taya w Dolnej Austrii
 •     Loisium WIneresort – Ośrodek Hotelowy specjalizujący się w terapii winem
 •     Academy fur Beauty Couch – Akademia doradców i trenerów osobistych z zakresu kosmetologii

Nadrzędnym celem wizyt była zmiana programu nauczania na kierunku kosmetologia związana z koniecznością lepszego przygotowania studentów do potrzeb rynku pracy. Obok zwrócenia szczególnej uwagi na przygotowanie praktyczne studentów uwzględniono aspekt związany z umiędzynarodowieniem programu.

 

2005 – obecnie: Współpraca w ramach programu Erasmus

Uczelnie partnerskie w programie Lifelong Learning Programme (Erasmus) to:

2002 – 2006: Współpraca z Uniwersytetem Walijskim

Uniwersytet Walijski waliduje czyli uznaje nasze programy. Uczelnia uzyskuje uprawnienia do wydawania dyplomów brytyjskich z tytułami Bachelor of Arts (Honours) na Zarządzaniu i Marketingu, Bachelor of Science (Honours) na Informatyce oraz Master of Artsanimacji komputerowej na dwuletnim programie studiów podyplomowych. Współpraca z Uniwersytetem Walijskim realizowana jest w latach 2002 – 2005. Ostatnie brytyjskie dyplomy studenci otrzymują w 2006 roku.

Uniwersytet Walijski podejmuje się współpracy z instytucjami w Anglii i na całym świecie, głównie poprzez proces walidacji. Uniwersytet ten jest obecnie jednym spośród największych brytyjskich dostawców walidowanych programów na całym świecie, z ponad 11 tysiącami studentów w ponad 50 instytucjach, w około 20 krajach, włączając Hiszpanię, Niemcy, Singapur i Malezję.

Uzyskanie walidacji jest niezmiernie trudne ze względu na konieczność dostosowania procesu kształcenia do wysokich standardów jakościowych obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Przyznana walidacja przez Uniwersytet Walijski jest potwierdzeniem uznawalności przez ten uniwersytet programów nauczania naszej uczelni, rozwiązań organizacyjnych, jak również zarządczych.

 

1992 – 1996: Współpraca z Amerykanami

Uczelnia już na początku swojej działalności współpracowała z wieloma amerykańskimi organizacjami. Do najważniejszych należały: Korpus Pokoju, World Teach, United Nations Development Program (Umbrella Project), International Executive Service Corps, Oregon State University, USAID (Washington D.C.) oraz Konsulat Amerykański w Krakowie. Uczelnia objęta została również programem rozwoju uruchomionym przez ONZ.