Cele programu ERASMUS
Głównym celem Programu Erasmus, czyli European Action Scheme for the Mobility of University Students jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych. Kreowanie europejskiej tożsamości i poczucia jedności wśród mieszkańców zjednoczonej Europy to tylko niektóre aspekty towarzyszące Programowi Erasmus.
Uczelnie uczestniczące w programie Erasmus mogą realizować następujące działania:
  1. wspieranie mobilności studentów, pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych, a tym samym wspieranie wymiany informacji i doświadczeń;
  2. wspieranie systemu wzajemnego uznawania dyplomów oraz okresu studiów odbywanych za granicą;
  3. zachęcanie do korzystania z możliwości kształcenia otwartego i na odległość;
  4. promowanie nauki języków obcych.