Współpraca

Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza od ponad 20 lat prowadzi współpracę na wielu płaszczyznach. Uczelnia jest otwarta na współpracę zarówno z instytucjami krajowymi jak i zagranicznymi.

Współpraca międzynarodowa:

BWS im. J. Tyszkiewicza przez lata współpracowała z uczelniami amerykańskimi oraz brytyjskimi. Obecnie współpracujemy z uczelniami parterskimi w ramach programu ERASMUS. Ponadto pozyskujemy nowych partnerów w ramach wizyt studyjnych dzięki zdobytym środkom z Unii Europejskiej.

Współpraca z wiodącymi firmami w ramach powołanej Rady Pracodawców

 • Mirosława Nykiel – Poseł na Sejm RP
 • Jan Solich – Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej, Przewodniczący Rady Pracodawców
 • Agata Smalcerz – Dyrektor Biuro Wystaw Artystycznych w Bielsku-Białej
 • Zbigniew Kowalski – Dyrektor K & P Consulting Wellness & SPA – Kraków
 • Sylwia Mokrysz – Członek Zarządu MOKATE S.A – Ustroń
 • Stefan Olech – Twórca i Kierownik Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Gdańsk
 • Daniel Sordyl – Prezes Ośrodek Konferencyjno – Wypoczynkowy KOCIERZ w Kocierzu
 • Przemysław Janusz – Właściciel Pracowni Architektury JANUSZÓWKA w Bielsku-Białej
 • Andrzej Szydłowski – Właściciel Pracownia Projektowo – Wdrożeniowej SABUD w Bielsku – Białej
 • Janusz Targosz – Prezes Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
 • Sylwia Pilch – Dyrektor SPA HOTEL JAWOR w Jaworzu
 • Przemysław Koperski – Wicprezydent Częstochowy
 • Igor Bokun – Prezes Zarządu Wind Mobile – Kraków
 • Mieczysław Kryjak – Przewodniczący Rady Nadzorczej POLSPORT S.A. w Bielsku-Białej