Współpraca z firmą MASPEX Wadowice

Współpraca z firmą MASPEX Wadowice

Nasza Uczelnia nawiązała współpracę z firmą MASPEX Wadowice, która jest największą w Polsce i jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej firm w segmencie produktów spożywczych.

Działania na rzecz praktycznego kształcenia to już tradycja i istotna cecha wyróżniająca ofertę edukacyjną BWS im. J. Tyszkiewicza. W tym zakresie kluczowe działania Uczelni koncentrują się na współpracy i kontaktach z ekspertami branżowymi, praktykami i pracodawcami. To oni doradzają, opiniują i współtworzą  programy kształcenia odpowiadające potrzebom rynku, włączają się w proces dydaktyczny, oferują staże, a dla najlepszych – miejsca pracy. Tych aspektów dotyczyły również rozmowy Władz Uczelni –  Pana Rektora Jerzego Chrystowskiego oraz Pani Prorektor Ewy Madoń z Panem Prezesem Bartoszem Szczurem, reprezentującym Grupę Maspex Wadowice (zarządzającym całą jednostką biznesową – Tedi Icecek Sanayi ve Ticaret A.S., i  prowadzącym również dwie własne firmy), którego 26 kwietnia br. gościliśmy w siedzibie Uczelni.

Pan Prezes Bartosz Szczur przyjął zaproszenie do Rady Pracodawców i  jest w gronie Ekspertów kierunku Zarządzanie i Nowe Media. Gościnne wykłady dla studentów, ich udział  w realizowanych projektach Firm, staże – to  perspektywa dobrej, znaczącej dla studentów, współpracy nauki i biznesu.

Dziękujemy Panu Prezesowi za wizytę, a współpracującej od wielu lat z Uczelnią Pani dr Joannie Łodzianie-Grabowskiej za wspieranie kontaktów biznesowych.

Fot. Aleksandra Fiugajska

Pan Prezes Bartosz Szczur przyjął zaproszenie do Rady Pracodawców i jest w gronie Ekspertów kierunku Zarządzanie i Nowe Media.