STUDIA PODYPLOMOWE – Wizerunek firmy w Internecie i mediach społecznościowych

Uczymy się od praktyków i specjalistów

Wymiana doświadczeń, interdyscyplinarne podejście do promocji przedsiębiorstwa w Internecie

Spotkania  – jeden weekend w miesiącu

Studia realizowane w Bielsku-Białej lub Katowicach

KONTAKT

Opiekun merytoryczny:

Kuba Nagórski

Tel. 796 343 952

e-mail: kuba@spindigital.pro

 

Kierownik Działu Ogólnego:

foltyniak_resize

mgr Jerzy Foltyniak

e-mail: jerzy.foltyniak@tyszkiewicz.edu.pl

tel. . 33 829 72 80 | 33 829 72 93

Kom: 506 29 37 34

 

Dział Studiów Podyplomowych BWS im. J. Tyszkiewicza

Prorektor Ewa Madoń

Tel. 501 721 908

e-mail: prorektor@tyszkiewicz.edu.pl

 

 

EKSPERCI BRANŻOWI

EKSPERCI BRANŻOWI

Marcin Janowski

Współwłaściciel agencji SPACE PR.

Katarzyna Raiter-Łuksza

Marketing Manager marki Moment.pl w spółce Versum.

Agnieszka Pawlicka

Wieloletni nauczyciel akademicki i trener IT.

Juliusz Baliszewski

Brand Director Scholz & Friends Warszawa Sp. z o. o

Wojciech Wawrzak

Specjalista ds. prawa mediów i Internetu

Magdalena Daniłoś

CEO agencji marketingowej OFFON Agency

Joanna Łodziana-Grabowska

Ekspert z zakresu marketingu, promocji, reklamy i  badań marketingowych.

Kuba Nagórski

Ekspert z dziedziny mediów społecznościowych.

Do kogo skierowane są studia

Studia skierowane są do wszystkich zainteresowanych tematyką social mediów, w szczególności  do:

 • absolwentów szkół wyższych, którzy chcą pracować w agencjach kreatywnych, w działach marketingu lub prowadzić własną działalność;
 • pracowników działów marketingu, agencji reklamowych i kreatywnych, w tym Public Relations, którzy chcą podnieść swoje umiejętności i kompetencje w zakresie social media i content marketing, wykorzystać potencjał komunikacji w mediach społecznościowych;
 • działaczy w sektorze organizacji pożytku publicznego oraz pracowników instytucji państwowych, którzy chcą rozwinąć swoją obecność w mediach społecznościowych;
 • przedsiębiorców lub osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą.

Opis studiów i programu

Studia podyplomowe: Wizerunek firmy w Internecie i mediach społecznościowych stanowią przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty do spraw wizerunku, kreowania marki i promowania przedsiębiorstwa w przestrzeni Internetu.

Realizacja zajęć odbywa się w formie warsztatowej i projektowej, co pozwala absolwentowi na zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie:

 • planowania kampanii e-mail marketingowych oraz kampanii displayowych,
 • koordynacji kampanii SEM/SEO oraz ePR, kampanii Adwords, kampanii z zakresu inbound marketing;
 • kreowania wizerunku marki w ramach działań online;
 • content marketingu czyli tworzenia i rozpowszechniania w Internecie unikalnych i wiarygodnych treści (artykuły, e-booki, webinaria, podcasty, e-video itp.);
 • współpracy z blogerami i vlogerami;
 • promocji w mediach społecznościowych (m.in. YouTube, Facebook, Linked In, Twitter);
 • tworzenia i prowadzenia strony internetowej opartej na szablonach (WordPress).

Program

➡️ MODUŁ 1  MARKA I JEJ KOMUNIKACJA – 10h | Joanna Łodziana – Grabowska,  Juliusz Baliszewski

W ramach tego modułu przypominamy podstawy marketingu wchodząc głębiej w obszary brandingu – budowy i komunikacji marek.

➡️ MODUŁ 2 –  PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA W NOWYCH MEDIACH – 10h | Maria Bartecka, Urszula Marcinkowska

W ramach tego modułu zrozumiemy z kim się komunikujemy i jak możemy robić to skutecznie.

➡️ MODUŁ 3 – MARKETING W INTERNECIE 20 h | Kuba Nagórski, Wojciech Wawrzak

Znajomość narzędzi i trendów związanych z email i mobile marketingiem udoskonali warsztat w działaniach z zakresu alternatywnych, często najbardziej opłacalnych form promocji i reklamy w Internecie. Przedstawione zostaną zagadnienia prawne jakie wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej przy pomocy Internetu.

➡️ MODUŁ 4  – SOCIAL MEDIA MARKETING 40h | Katarzyna Raiter Łuksza, Kuba Nagórski, Magdalena Daniłoś

Wskazanie znaczenia social media we współczesnych procesach komunikacyjnych. Poznanie poszczególnych portali społecznościowych, zarówno pod katem funkcjonalności, jak i szans i zagrożeń jakie stwarzają.

➡️ MODUŁ 5 – KREOWANIE WIZERUNKU FIRMY W INTERNECIE 20h | Katarzyna Raiter Łuksza, Alina Szklarska, Wojciech Wawrzak

Zrozumienie natury PR. Osiąganie efektów obopólnych korzyści, zarówno dla marki jak i dla podmiotu współpracującego (blogerzy). Skuteczne budowanie własnego wizerunku za pomocą narzędzi ze sfery mediów społecznościowych.

➡️ MODUŁ 6 – STRONA INTERNETOWA JAKO WIZYTÓWKA FIRMY 30h | Agnieszka Pawlicka

Zrozumienie istoty serwisów www jako skutecznego narzędzia wspierającego cele organizacji. Współczesne trendy w projektowaniu serwisów ww. Planowanie i wykonanie serwisu www.

➡️ MODUŁ 7 REKLAMA W INTERNECIE 30h | Agnieszka Pawlicka, Kuba Nagórski

Zasady promocji serwisów www w wyszukiwarkach internetowych. SEO – zasady działania algorytmu wyszukiwarki Google, optymalizacja serwisów internetowych, strategia działania SEO. Zasady działania oraz praktyczne aspekty wykorzystania Sieci reklamowej Google-Adwords. Budżetowanie kampanii reklamowych. Podstawowe umiejętności z zakresu tworzenia treści. Redagowanie tekstów i ich optymalizacja pod SEO.

 

Organizacja studiów podyplomowych

Program obejmuje 160 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych przez okres dwóch semestrów (10 zjazdów):

 • Zjazdy odbywają się w  soboty i niedziele
 • Przewiduje się jeden dwudniowy zjazd w miesiącu.
 • Podczas zjazdu odbywa się średnio po 8 godzin dydaktycznych zajęć dziennie (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) w formie warsztatów i interaktywnych seminariów.
 • Dla uczestników przewidywany jest ciepły posiłek.
 • Okres reazlizacji studiów – X 2017 rok – VII 2018 rok.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów programowych w czasie studiów oraz obecność na zajęciach (70% zaplanowanych godzin). Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  w Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza w Bielsku-Białej.

Rekrutacja:

 • terminy zgłoszeń – termin przedłużono do 30.06. 2018r. 
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i uregulowania opłaty rekrutacyjnej,
 • liczba miejsc  – 30 osób na 1 grupę

➡️ KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego ➡️ POBIERZ

➡️ KROK 2 – Dołączenie poniższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika BWS im. J. Tyszkiewicza (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu),
 • 1. zdjęcia legitymacyjnego,
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

➡️ KROK 3 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów. Sposób składania dokumentów:

 • formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe może być przesłany w formie pdf na adres: jerzy.foltyniak@tyszkiewicz.edu.pl
 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni – pokój 109 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: BWS im. J. Tyszkiewicza,  43-300 Bielsko- Biała, ul. Nadbrzeżna 12, z dopiskiem: studia podyplomowe.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące organizacji studiów ( plan zajęć, miejsce realizacji).

UWAGA! ZMIANA CENY  –  wrześniowa BONIFIKATA !!!

Opłata za rok studiów za rok akademicki 2017/2018
10 rat   485,00 zł
2 raty 2350,00 zł
1 rata 4550,00 zł
Opłata rekrutacyjna 300,00 zł

Dla pracowników, absolwentów oraz studentów BWS im. J. Tyszkiewicza posiadających wyższe wykształcenie opłata rekrutacyjna wynosi 0 zł.

Bonifikatą objęte są również osoby, które złożą pełną dokumentację dniach 11.09 – do dnia 30.10. 2017 r.

KONTO

BWS im. J. Tyszkiewicza, ul. Nadbrzeżna 12, 43-300, Bielsko-Biała

Konto bankowe: ING BANK ŚLĄSKI O/ Bielsko – Biała
➡️ 17 1050 1070 1000 0001 0294 5615

[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]