Ważne informacje dla studentów

Ważne informacje dla studentów

W związku z obecną sytuacją, przekazujemy następujące informacje.

 

Poprawkowa sesja zaliczeniowo – egzaminacyjna

Poprawkowa sesja zaliczeniowo – egzaminacyjna zostanie przeprowadzona po wydaniu decyzji przez ministra MNiSW zezwalającej na rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie wykładowca-student na Uczelni.

Harmonogramy poprawkowej  sesji zaliczeniowo – egzaminacyjnej zostaną umieszczone na stronie http://plany.tyszkiewicz.edu.pl/

 

Przedłużenie ważności legitymacji studenckiej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów : Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020 zachowują ważność do dnia 31 maja 2020r bez konieczności potwierdzania ich ważności.

 

Obrony prac dyplomowych dla 7 semestru kierunku Architektura Wnętrz

Obrony prac dyplomowych dla 7 semestru kierunku Architektura Wnętrz zostaną zorganizowane po wydaniu decyzji przez ministra MNiSW zezwalającej na rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie wykładowca-student na Uczelni.

O terminie obron zostaną Państwo poinformowani mailowo oraz poprzez zamieszczenie stosownej  informacji na stronie: http://plany.tyszkiewicz.edu.pl/.

 

Obecność na zajęciach prowadzonych metodą online od 23.03 do 8.04.br.

W związku z uruchomieniem kształcenia metodą online otrzymają Państwo do 19.03.br. plany zajęć/konsultacji. Zostaną one zamieszczone na stronie plany.tyszkiewicz.edu.pl oraz wysłane mailem. W następnej kolejności zostaną wprowadzone do systemu Uczelnia XP. Na planach zajęć będą określone godziny i terminy konsultacji z każdym prowadzącym zajęcia. Od 23.03.br., na platformie Moodle będą dostępne materiały do poszczególnych zajęć objętych konsultacjami. Zajęcia są dla wszystkich studentów obowiązkowe, a aktywność zostanie odnotowana na liście obecności.

 

Kontakty do pracowników Uczelni:
  • Rektor – 501 721 908, e mail:   rektor@tyszkiewicz.edu.pl
  • Prorektor – 514 390 788, e-mail: anita.labus@tyszkiewicz.edu.pl
  • Anna Borkowska-Martyna – 506 293 711, e-mail: anna.borkowska@tyszkiewicz.edu.pl
  • Anna Wyrwa – 506 293 734, e-mail: anna.wyrwa@tyszkiewicz.edu.pl