„Tyszkiewicz” w Wilnie – wizyta w ramach programu ERASMUS+

„Tyszkiewicz” w Wilnie – wizyta w ramach programu ERASMUS+

W dniach 16 -18 września 2018 r. przedstawiciele Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza gościli z wizytą na litewskim uniwersytecie Socialinių Mokslų Kolegija SMK (University of Applied Social Sciences) w Wilnie w ramach programu ERASMUS+.

Uczelnię reprezentowały: Ewa Madoń, Anita Labus oraz Mira Romaszkan.

Była to pierwsza (i mamy nadzieję – nie ostatnia) wizyta w Wilnie, w mieście które jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej wartych poznania miejsc w Europie. Poza tym – dzisiejsza stolica Litwy w nas, Polakach, wzbudza sentyment. To tu kształcili się nasi literaccy mistrzowie, to o Wilno toczyliśmy z Moskwą wojny i Wilno odbieraliśmy Litwinom. Ale nie zwiedzanie stolicy Litwy było głównym celem wyjazdu. Głównym punktem programu było nawiązanie ścisłej współpracy z uniwersytetem SMK w obszarze kierunku Kosmetologia.

Socialinių Mokslų Kolegija  jest uniwersytetem prywatnym kształcącym na trzech kampusach: W Wilnie, Kłajpedzie oraz Kownie. Oferuje studia na 20 kierunkach – w tym – od dwóch lat – na kierunku Kosmetologia. Za sprawne przeprowadzenie rozmów o współpracy, dostarczenie dokumentacji oraz  koordynowanie całej wizyty odpowiadała Kornelija Gulbinskaitė – osoba odpowiedzialna za współpracę instytucjonalną w ramach Programu ERASMUS+ Ponadto w spotkaniach i rozmowach uczestniczyli: Marius Zalieckas – Dyrektor Studiów Międzynarodowych, Smason Toye – Kierownik Studiów Międzynarodowych oraz Jovita Mikulėnaitė – Koordynator Programu Studiów Kosmetologii Estetycznej. Podczas wizyty nasi przedstawiciele zapoznali się z programem kształcenia studentów kosmetologii (mają dwóch studentów chłopaków!, reszta to dziewczyny), obejrzeli pracownie zajęć praktycznych oraz sale wykładowe, zapoznali się ze sprzętem na jakim uczą się studenci oraz liniami kosmetycznymi. Dodatkowo wizytujący mieli możliwość zapoznania się ze sposobem oraz metodami kształcenia, jak również dodatkowymi aktywnościami studentów, np. w formie dni otwartych, pokazów itp.

Wszystkie zamierzone cele zostały osiągnięte – obie uczelnie będą ze sobą ściśle współpracować, miejmy nadzieję już w niedalekiej przyszłości.  Studenci z Litwy będą mile widziani w Polsce (studia, staże, praktyki), a nasi będą mile widziani w Wilnie, Kownie czy Kłajpedzie. Wymiana będzie dotyczyć również wykładowców J Kolejnym etapem współpracy będzie nawiązanie współpracy z uczelnią kształcącą kosmetologów na Łotwie  oraz opracowanie partnerskiego projektu UE pomiędzy Polską – Litwą – Łotwą.