Studenci BWS im. J. Tyszkiewicza mogą ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

  • stypendium socjalnego – od pierwszego roku
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – od pierwszego roku
  • zapomogi – od pierwszego roku
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów – od drugiego roku

Stypendia przyznawane przez Komisję Stypendialną Uczelni są wypłacane co miesiąc, przez okres semestru lub roku akademickiego.

W obecnym roku akademickim 2017/2018 wysokość stypendiów socjalnych kształtuje się od 150 zł do 700 zł miesięcznie, a stypendiów rektora dla najlepszych studentów od 600 zł do 1100 zł miesięcznie.

Jesteśmy uczelnią niepubliczną, ale oferujemy naszym studentom formy wsparcia finansowego dostępne na uczelniach publicznych.

Naszym studentom – po spełnieniu określonych warunków – przysługują stypendia socjalne (dla osób w trudnej sytuacji finansowej), stypendia rektora dla najlepszych studentów (tzw. stypendia naukowe) oraz stypendia specjalne (dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością) oraz zapomogi.

Szczegółowych informacji na temat stypendiów rektora udziela Pani Anna Borkowska-Martyna, tel. 33/829-72-84, na temat pozostałych Pani Anna Wyrwa – tel. 33/829-72-86.

Regulamin udzielania pomocy materialnej znajdziecie TUTAJ

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o stypendium socjalne POBIERZ