Studenci BWS im. J. Tyszkiewicza mogą ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

  • stypendium socjalnego – od pierwszego roku
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – od pierwszego roku
  • zapomogi – od pierwszego roku
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów – od drugiego roku

Stypendia przyznawane przez Komisję Stypendialną Uczelni są wypłacane co miesiąc, przez okres semestru lub roku akademickiego.

W obecnym roku akademickim 2017/2018 wysokość stypendiów socjalnych kształtuje się od 150 zł do 700 zł miesięcznie, a stypendiów rektora dla najlepszych studentów od 600 zł do 1100 zł miesięcznie.