KONTAKT: samorzadstudenckibws[at]gmail.com 

 

🎓 Skład Samorządu Studenckiego w roku ak. 2017/2018:

➡️ PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
Dagmara Nowak 2 rok kierunek: Architektura wnętrz

➡️ ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Daria Górska 3 rok kierunek: Kosmetologia

➡️ SEKRETARZ
Maciej Zwierzyk 3 rok kierunek: Architektura wnętrz

Jednocześnie Samorząd Studencki powołał następujących studentów do poszczególnych komisji:

➡️ SENAT
Dagmara Nowak 2 rok kierunek: Architektura wnętrz
Anetta Żyrek-Radomska 3 rok kierunek: Kosmetologia

➡️ KOMISJA STYPENDIALNA
Paulina Lenik 4 rok kierunek: Architektura wnętrz
Joanna Ślęk 3 rok kierunek: Kosmetologia
Daria Górska 3 rok kierunek: Kosmetologia
Anna Marynowska 2 rok kierunek: Kosmetologia

➡️ KOMISJA ODWOŁAWCZA KOMISJI STYPENDIALNEJ
Martyna Pawlińska-Jakubiec 1 rok kierunek: Architektura wnętrz
Beata Juroszek 2 rok kierunek: Kosmetologia
Weronika Żurek 1 rok kierunek: Kosmetologia

➡️ KOMISJA DYSCYPLINARNA D.S. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
Joanna Ślęk 3 rok kierunek: Kosmetologia

➡️ KOMISJA DYSCYPLINARNA D.S. STUDENTÓW
Justyna Stroka 3 rok kierunek: Kosmetologia
Klaudia Paszana 3 rok kierunek: Kosmetologia

➡️ KOMISJA DYSCYPLINARNA D.S. STUDENTÓW, ODWOŁAWCZA
Dagmara Nowak 2 rok kierunek: Architektura wnętrz

➡️ KOMISJA D.S. PROMOCJI I ROZWOJU
Patrycja Arczewska 1 rok kierunek: Kosmetologia
Ewelina Szturc 3 rok kierunek: Kosmetologia Kinga Markwat 2 rok kierunek: Kosmetologia Karolina Prusik 2 rok kierunek: Kosmetologia

➡️KOMISJA DS. DOKUMENTACJI SAMORZĄDU STUDENCKIEGO I JEJ ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ BWS
Emilia Sender 1 rok kierunek: Kosmetologia
Patrycja Arczewska 1 rok kierunek: Kosmetologia
Kinga Markwat 2 rok kierunek: Kosmetologia