Głównym i podstawowym zadaniem Biura Karier i Staży Zawodowych jest promocja studentów i absolwentów Uczelni na rynku pracy. W ramach swojej działalności proponuje szeroki wachlarz usług – od możliwie najpełniejszego przekazywania informacji dotyczących aktualnych ofert pracy, staży czy praktyk, aż po oferowanie możliwości poszerzania kompetencji zawodowych.

Biuro Karier i Staży Zawodowych zajmuje się organizacją:

  • zawodowych praktyk studenckich,
  • dodatkowych szkoleń dla studentów m.in. z obszaru kosmetologii, z tematyki przedsiębiorczości, komunikacji w biznesie, e – marketingu,
  • certyfikowanych programów prezentacyjno – szkoleniowych dotyczących przedsiębiorczości, realizowanych przez mi. in. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, AISEC, Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich,
  • spotkań z doradcą zawodowym,
  • śledzi rozwój kariery absolwentów

Dodatkowo Biuro Karier i Staży Zawodowych oferuje:

  • bieżącą pomoc studentom w pisaniu CV i przygotowywaniu innych dokumentów aplikacyjnych,
  • organizację spotkań studentów z przedsiębiorcami, a także absolwentami Uczelni – panele dyskusyjne, targi przedsiębiorczości i pracy.

Zapraszamy do odwiedzenia portalu www.biurokarier.tyszkiewicz.edu.pl i na Facebooka: www.facebook.com/Biuro.Karier.BWS.J.Tyszkiewicza

bk


Miło nam poinformować, że w dniu 30 września 2015r. Uczelnia została wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia przez Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem 12770.

IMG