– Śląska Biblioteka Cyfrowa umożliwia szeroki dostęp do zabytków piśmiennictwa, prac naukowych, materiałów dydaktycznych i regionalnych przechowywanych na terenie historycznego Śląska oraz województwa śląskiego.

http://www.sbc.org.pl/dlibra
– Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa jest wspólną inicjatywą poznańskiego środowiska akademickiego. Uczestnikami projektu są biblioteki naukowe i publiczne Poznania. Naczelnym założeniem WBC jest stworzenie dostępu poprzez Internet do czterech typów zasobów: zasób edukacyjny (skrypty, podręczniki i monografie naukowe); zasób dziedzictwa kulturowego (wybrane zabytki piśmiennictwa znajdujące się w bibliotekach poznańskich); regionalia (piśmiennictwo dotyczące Poznania i Wielkopolski); muzykalia (nuty i piśmiennictwo związane z muzyką).

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra
– W Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej, gdzie przeważają książki, znajduje się różnorodny, interesujący i systematycznie powiększany zbiór cyfrowy
W bibliotece cyfrowej zgromadzono zdigitalizowane materiały naukowo-badawcze i dydaktyczne.

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra
– Akademicka Biblioteka Cyfrowa-KRAKÓW udostępnia w sieci Internet elektroniczne wersje materiałów bibliotecznych wspomagających proces dydaktyczny oraz badania naukowe, prowadzone w jednostkach badawczych Krakowa. Drugi nurt dokumentów to pozycje stanowiące zasób dziedzictwa kulturowego, a więc wybrane zabytki piśmiennictwa, znajdujące się w bibliotekach krakowskich, uczestniczących w przedsięwzięciu.
http://abc.krakow.pl/