Biblioteka mieści się w pokoju 113

Godziny otwarcia:

  • czwartek  10.00-15.00
  • sobota zjazdowa  9.00-15.00

Katalog on-line: http://biblioteka.tyszkiewicz.edu.pl
Email : biblioteka@tyszkiewicz.edu.pl

Zasoby biblioteczne gromadzone są zgodnie z profilem kształcenia w Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza. Biblioteka oferuje książki, czasopisma i zbiory specjalne z następujących dziedzin: zarządzanie, informatyka, architektura wnętrz, architektura krajobrazu orazkosmetologia. Zasoby liczą ponad 15 tysięcy jednostek

KATALOG ON-LINE

Lista dostępnych książek – pobierz

Korzystanie z książek on-line na terenie Uczelni odbywa się bez hasła.
Indywidualne hasła, uprawniające do korzystania z zasobów poza Uczelnią, dostępne w Bibliotece.

Rodzaje materiałów bibliotecznych:

  • wydawnictwa zwarte (książki, broszury, dzieła wielotomowe),
  • wydawnictwa ciągłe (czasopisma, publikacje nieperiodyczne, wydawnictwa seryjne),
  • zbiory specjalne (kasety video, płyty CD, kasety magnetofonowe).

Gromadzona literatura ułożona jest według uproszczonego schematu działów UKD: informatyka i technika komputerowa, matematyka, statystyka i ekonometria, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, marketing, reklama i public relations, media (dziennikarstwo, komunikacja społeczna, multimedia, filmoznawstwo, organizacja produkcji, fotografia), prawo i nauki ogólnospołeczne (socjologia, psychologia, etyka, filozofia), architektura oraz nauczanie języków obcych. Na księgozbiór podręczny składają się: ogólne i tematyczne encyklopedie, słowniki, leksykony, informatory. Biblioteka prenumeruje 30 tytułów czasopism, w tym 24 polskich i 6 zagranicznych, z zakresu prowadzonych w Uczelni specjalności. Studenci studiów stacjonarnych na kierunku zarządzanie otrzymują na I roku zestawy podstawowych podręczników niezbędnych do realizacji programu.

Dostęp do biblioteki

Biblioteka czynna jest  10 h tygodniowo. Z usług biblioteki korzystają studenci i absolwenci uczelni, kadra naukowo-dydaktyczna oraz pozostali pracownicy.

Informatyzacja

Biblioteka pracuje w oparciu o komputerowy system obsługi biblioteki „LIBRA”.

Zautomatyzowany system biblioteczny umożliwia komputeryzację wszystkich podstawowych czynności związanych z: gromadzeniem, katalogowaniem, udostępnianiem zbiorów oraz wyszukiwaniem danych. Przeszukiwanie zbiorów odbywa się poprzez katalogi: alfabetyczny, tytułowy, przedmiotowy i UKD.

Wirtualna Biblioteka Nauki – wbn.edu.pl

Kontakt

e-mail: biblioteka@tyszkiewicz.edu.pl