⛔ REKRUTACJA NA STUDIA

⛔ REKRUTACJA NA STUDIA

REKRUTACJA NA STUDIA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Krok 1:

Zarejestruj się na stronie: REKRUTACJA ON – LINE 

Krok 2:

 • Wydrukuj i podpisz kwestionariusz osobowy wypełniany przy rejestracji on-line.
 • Skompletuj następujące dokumenty:
  • Oryginał i kserokopia świadectwa maturalnego
  • Dowód wniesienia opłat: wpisowej, rejestracyjnej (opłaty te prosimy wpłacać tylko i wyłącznie na konto Uczelni: ING BANK ŚLĄSKI O/ Bielsko-Biała 17 1050 1070 1000 0001 0294 5615 z tytułem przelewu zawierającym: imię i nazwisko, specjalność, rodzaj opłaty: wpisowe, opłata rejestracyjna lub wyprawka. Wszystkich wpłat można dokonać jednym przelewem.
  • Dowód osobisty do wglądu
  • 1 kolorowe zdjęcie w formie papierowej o wymiarach 45 x 35 mm
 • DOTYCZY TYLKO KANDYDATÓW NA STUDIA NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA  
  • Kandydaci otrzymują z Uczelni skierowanie do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia o barku przeciwwskazań do podjęcia studiów.
  • Od 19 czerwca skierowania będą do odbioru w Uczeni w pokoju 109 I piętro.
   • KOSMETOLOGIA – badania w sześciu krokach:
    1. skierowania na badania są wydawane przy składaniu dokumentów na studia
    2. należy wykonać badanie kału na posiew w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (3 razy należy zanieść materiał do badania)
    3. z wynikami z  SANEPiDu należy się udać do dowolnie wybranej placówki MEDYCYNY PRACY
    4. w placówce Medycyny Pracy należy okazać: wyniki badań SANEPiD oraz skierowanie z Uczelni
    5. kandydat/-ka powinna wyjść z Medycyny Pracy z ‘zaświadczeniem o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku’
    6. wynik badań SANEPiD oraz zaświadczenie z Medycyny Pracy należy dostarczyć na Uczelnię, przed rozpoczęciem zajęć (koniec września)

    WAŻNE: kandydat/-ka udaje się do dowolnie wybranej placówki SANEPiD i Medycyny pracy, Uczelnia nie ma zawartej umowy z żadną placówką tego typu na realizację badań dla studentów.

    W sytuacji, jeżeli kandydat/-ka ma już wykonane badania SANEPiD (np. ze względu na wykonywaną pracę) – wówczas pomija czynności opisane w pkt. 1 i 2.

Krok 3:

Złóż osobiście komplet DOKUMENTÓW w białej nieopisanej teczce na gumkę w Biurze Promocji  Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza – I piętro, pokój 109

Opłaty obowiązujące przy rekrutacji dla studentów rozpoczynających naukę na

I roku studiów w roku akademickim 2019/2020

RODZAJ  KWOTA UWAGI
Opłata rejestracyjna 85 zł Obowiązuje dla  wszystkich  kierunków  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Opłata rejestracyjna  nie podlega zwrotowi.
Wpisowe 200 zł Obowiązuje dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Legitymacja 22 zł Opłata za legitymację elektroniczną
Wyprawka 330 zł Dotyczy studentów kierunku Kosmetologii

 

Opłaty za studia zostaną podane do 31.05.2019

Osoba odpowiedzialna za rekrutację:

mgr Jerzy Foltyniak

e-mail: jerzy.foltyniak@tyszkiewicz.edu.pl

tel. . 33 829 72 80 | 33 829 72 93

Kom: 506 29 37 34

Uwaga – zdjęcie do ELS:

Do wyrobienia elektronicznej legitymacji studenckiej potrzebne jest zdjęcie w wersji elektronicznej:

Szczegóły:

 • Wymiary zdjęcia to 20 x 25 mm
 • Rozdzielczość 300 dpi
 • Format: Jpg

UWAGA! Koszt legitymacji wynosi 22 zł. Kwotę należy wpłacać na konto Uczelni

ING BANK ŚLĄSKI O/ Bielsko-Biała 17 1050 1070 1000 0001 0294 5615

Zdjęcia do legitymacji prześlij i na adres anna.borkowska@tyszkiewicz.edu.pl

Zdjęcie do ELS jest niezbędne do wyrobienia legitymacji studenckiej.

Dla wszystkich zagubionych – FAQ rekrutacyjne:

 1. o przyjęciu na studia decyduje liczba wolnych miejsc (kolejność zgłoszeń) i to, czy złożono komplet dokumentów;
 2. kompletna teczka kandydata zawiera: podpisany kwestionariusz, dowód wpłaty, zdjęcie do akt, kserokopię świadectwa maturalnego;
 3. nie ma możliwości dokonania opłat rekrutacyjnych na miejscu – tylko przelew;
 4. skierowanie na badania lekarskie kandydaci na kosmetologię (każda specjalność) otrzymują przy składaniu dokumentów;
 5. jeżeli zrobiłeś/-łaś błąd w kwestionariuszu on-line, dokonamy korekty na miejscu.