REKRUTACJA NA STUDIA 2020/2021

Krok 1:

Wejdź na stronę http://rekrutacja.tyszkiewicz.edu.pl/

zarejestruj się i wypełnij kwestionariusz.
UWAGA: do wypełnienia kwestionariusza niezbędne jest uzupełnienie danych dotyczących świadectwa maturalnego!

Krok 2:

 • dokonaj wpłat  określonych przez Uczelnię na konto:
  ING BANK ŚLĄSKI O/ Bielsko-Biała 17 1050 1070 1000 0001 0294 5615
  tytułem przelewu zawierającym: imię i nazwisko, specjalność/kierunek.
  Wszystkich wpłat można dokonać jednym przelewem.

 

OPŁATY REKRUTACYJNE  KWOTA UWAGI
Opłata rejestracyjna 85 zł Obowiązuje dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.
Wpisowe 200 zł Obowiązuje dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. PROMOCJA: dla wszystkich kandydatów, którzy złożą komplet dokumentów do 31.08.2020r. wpisowe wynosi 50%
Legitymacja 22 zł Opłata za legitymację elektroniczną
DODATKOWO:
Wyprawka* 330 zł Dotyczy studentów kierunku Kosmetologii (wyłącznie dla kandydatów na: wizaż i stylizację oraz odnowę biologiczną)

*zapłatę za wyprawkę można uregulować do 2 tygodni od otrzymania informacji o wpisaniu na listę studentów

Krok 3:

Skompletuj następujące dokumenty:

  • Skan/kopia świadectwa maturalnego
  • Dowód wniesienia opłat rekrutacyjnych: opłata rejestracyjna + wpisowe + legitymacja (jpg lub pdf)
  • 1 kolorowe zdjęcie do akt w formie papierowej
  • 1 zdjęcie w formie cyfrowe do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej
   (WAŻNE: wymiary zdjęcia to 20 x 25 mm, rozdzielczość 300 dpi, format: Jpg)

Krok 4:

 1. wypełniony kwestionariusz kandydata (skan lub format word, pdf)
 2. kopia świadectwa maturalnego
 3. dowód wniesienia opłat rekrutacyjnych opłata rejestracyjna + wpisowe + legitymacja (jpg lub pdf)
 4. zdjęcie do legitymacji ELS
 • Oryginały dokumentów wysłanych mailem należy wysłać pocztą/kurierem na adres Uczelni:

Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza

Ul. Nadbrzeżna 12

43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem ‘rekrutacja’

 

Do dokumentów wysłanych pocztą tradycyjną prosimy o dołączenie 1 kolorowego zdjęcia w formie papierowej,  na adres mailowy rekrutacja@tyszkiewicz.edu.pl należy wysłać jedynie zdjęcie cyfrowe do legitymacji ELS.

 

BADANIA LEKARSKIE  – DOTYCZY KANDYDATÓW/ na KOSMETOLOGIĘ

Kandydaci/tki otrzymują z Uczelni skierowanie do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia o barku przeciwwskazań do podjęcia studiów oraz skierowanie na wykonanie badań sanitarno-epidemiologicznych.

Badania w sześciu krokach:

 1. skierowania na badania będę wydawane wraz z informacją o wpisaniu na listę studentów
 2. należy wykonać badanie kału na posiew w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
  (3 razy należy zanieść materiał do badania)
 3. z wynikami z  SANEPiDu należy się udać do dowolnie wybranej placówki MEDYCYNY PRACY
 4. w placówce Medycyny Pracy należy okazać: wyniki badań SANEPiD oraz skierowanie z Uczelni
 5. kandydat/-ka powinna wyjść z Medycyny Pracy z ‘zaświadczeniem o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku kosmetologia’
 6. wynik badań z SANEPiDu oraz zaświadczenie z Medycyny Pracy należy dostarczyć na Uczelnię, przed rozpoczęciem zajęć (październik)

WAŻNE: kandydat/-ka udaje się do dowolnie wybranej placówki SANEPiDu i Medycyny Pracy, Uczelnia nie ma zawartej umowy z żadną placówką na realizację badań dla studentów.

W sytuacji, jeżeli kandydat/-ka ma już wykonane badania z SANEPiDu (np. ze względu na wykonywaną pracę) – wówczas pomija czynności opisane w pkt. 1 i 2, jedynie dostarcza  badania do wglądu.