Spotkanie dla studentów | ERASMUS+

Spotkanie dla studentów | ERASMUS+

Zapraszamy Studentów na spotkania informacyjne o programie Erasmus+ w BWS. im. J.Tyszkiewicza.

Spotkania informacyjne to szansa poznania możliwości, które stwarza program Erasmus+, zasad rekrutacji,  miejsc potencjalnych studiów i praktyk oraz dotychczasowych doświadczeń naszej Uczelni w tym zakresie.