Słowo od Rektora BWS nt. zdalnej edukacji i dalszych planów

Słowo od Rektora BWS nt. zdalnej edukacji i dalszych planów