Rozstrzygnięcie konkursu z AQUA S.A. na kalendarz planszowy

Rozstrzygnięcie konkursu z AQUA S.A. na kalendarz planszowy

W dniu 10.01.2019, przy udziale Rektora BWS – Jerzego Chrystowskiego – odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu dla studentów kierunku architektura wnętrz. Tym razem odbył się on przy współpracy ze spółką Aqua S.A. z Bielska-Białej, a tematem przewodnim była woda i jej odzwierciedlenie na kalendarzu planszowym na rok 2019.

Jury w składzie: 
1. prof. zw. dr hab. sztuki Michał Kliś -Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza –
Przewodniczący,
2. dr Magdalena Kóska – Wolny – Kierownik Działu Marketingu AQUA S.A.,
3. dr Monika Kilan – Borowska – Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza

na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 20l8r. dokonało oceny złożonych prac konkursowych i wyboru laureatów. Jury postanowiło nagrodzić następujące projekty:

I miejsce – Sławomir Kieś – Architektura wnętrz, III semestr
II miejsce – Ilona Wrona – Architektura wnętrz, III semestr
III miejsce – Ewelina Ciężar – Architektura wnętrz, lll semestr

Jury przyznało również wyróżnienia:
Bogna Bleidowicz – Architektura wnętrz, I semestr
Adrianna Kliś – Architektura wnętrz, III semestr

Oprócz nagród pieniężnych dla laureatów, AQUA S.A. przekazała pamiątkowe publikacje, wydane z okazji 120. rocznicy istnienia bielskich wodociągów. Pozycja zawiera kompleksowe informacje o współczesnej działalności spółki Aqua na terenie Bielska, oraz o jej pracach i planach. Ważnym uzupełnieniem jest interesująca część historyczna, dotycząca początków i rozwoju bielskich wodociągów od roku 1895. Pieczołowicie wydaną książkę uzupełniają liczne fotografie archiwalne, ryciny, mapki panoramiczne i schematy.

W imieniu całej społeczności akademickiej, składamy serdeczne podziękowania spółce AQUA za ufundowanie cennych nagród w konkursie studenckim dla kierunku Architektura Wnętrz.