DOKUMENTY KONIECZNE DO PRZYJĘCIA NA STUDIA LICENCJACKIE W POLSCE

 1. Kserokopia Paszportu (strony z imieniem i nazwiskiem i datą ważności)
 2. Scan świadectwa dojrzałości
 3. Scan świadectwa ukończenia szkoły średniej
 4. Tłumaczenie na język polski świadectwa dojrzałości przez tłumacza przysięgłego,
 5. Tłumaczenie na język polski świadectwa ukończenia szkoły średniej przez tłumacza przysięgłego
 6. Zaświadczenie lekarskie dopuszczające do nauki w szkole wyższej
 7. 1 fotografia 35mm x 45 mm
 8. Polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu studiów

SUBMIT THE RELEVANT DOCUMENTS DOCUMENTS TO BE SUBMITTED FOR PROGRAMS AT THE BACHELOR’S LEVEL:

 1. Copy of your passport (pages with name, surname and expiration date);
 2. Scan of original High School Diploma;
 3. Scan of original High School Transcript;
 4. Scan of High School Diploma translated into Polishby a sworn translator;
 5. Scan of High School Transcript translated into Polishby a sworn translator;
 6.  Medical certificatewith notification that you can attend all types of studies
 7. 1 photos 35*45 mm.
 8. Accident and Medical Insurance