Pracownia ma na celu nauczanie projektowania w zakresie rozwiązywania funkcji i formy prostych obiektów architektonicznych oraz kształtowania i porządkowania otoczenia. Celem zajęć jest również rozwijanie kreatywności i wrażliwości studentów oraz przygotowanie do podejmowania samodzielnych decyzji i prac projektowych. Efekty pracy studenta są sprawdzane i omawiane podczas korekt indywidualnych oraz przeglądów semestralnych.

• Poznasz zakres opracowania technicznego projektu
• Poznasz specjalistyczny język pojęć projektowych
• Zdobędziesz umiejętności formułowania założeń projektowych oraz sporządzenia programu funkcjonalnego dla zadanej funkcji
• Nauczysz się przedstawiania pomysłów projektowych za pomocą różnorodnych technik: szkiców, rysunków technicznych, modeli przestrzennych
• Zdobędziesz umiejętności sporządzenia czytelnego przekazu graficznego projektu