Celem zajęć jest wyposażenie uczestników w niezbędne umiejętności i wiedzę pozwalające na podejmowanie zadań projektowych z zakresu komunikacji wizualnej; poznanie podstawowych środków języka graficznego, służących do przekazywania informacji, budowania znaczeń i nastrojów komunikacji wizualnej.

• Poznasz czym jest komunikacja wizualna
• Poznasz praktyczne wykorzystanie umiejętności zastosowania programów komputerowych wspomagających proces projektowy i jego realizacje
• Zdobędziesz umiejętności realizacji profesjonalnej dokumentacji i prezentacji systemów identyfikacji wizualnej, projektowania min. folderów, druków reklamowych
• Poznasz sposoby wykorzystania rysunku autorskiego, użycia fotografii autorskiej oraz stosowania koloru w pracach z zakresu poligrafii i reklamy