Pracownia grafiki komputerowej umożliwia studentom naukę programów graficznych niezbędnych do pracy  projektowej. Jej celem jest przekazanie studentom wiedzy niezbędnej do czytelnego i interesującego przedstawiania swoich projektów w formie plansz prezentacyjnych,  portfolio oraz prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i oprogramowania.

ggg

Pracownia przybliża zagadnienia dotyczące technik komunikacji wizualnej oraz zasady posługiwania się językiem projektowym. Zajęcia rozwiną  znajomość doboru środków obrazowych i typograficznych oraz  wprowadzają w świat przestrzeni wirtualnej tworząc autorski przekaz idei. Pracownia umożliwia  rozwój i przygotowanie studentów do samodzielnego i kreatywnego wykorzystywania metod digitalizacji szeroko rozumianej kreacji przestrzennej, jednocześnie kładąc nacisk na panujące trendy w projektowaniu.

Ponadto:

 • Student potrafi tworzyć znaki graficzne  (logo, piktogram)  na podstawie  obiektów wektorowych w programie Adobe Ilustrator. Nabywa wiedzy dotyczącej zasad przygotowywania identyfikacji wizualnej (grafika wektorowa) przy użyciu programu  Adobe Ilustrator,
 • Student potrafi dokonać obróbki zdjęć, tworzyć fotomontaże, stworzyć autorski, cyfrowy collage oraz realizować projekty za pomocą programu Adobe Photoshop.
 • Student samodzielnie modeluje obiekty w środowisku 3D oraz ma podstawowe umiejętności aby wykonać prostą animację.
 • Student posiądzie wiedzę jak umieścić na stronie WWW różnego rodzaju elementy graficzne i multimedialne zgodnie z regułami sztuki. Student potrafi samodzielnie tworzyć i modyfikować animacje i obrazy oraz stworzyć baner internetowy.
 • Student nabywa świadomości i umiejętności przedstawiania swoich wizji projektowych za pomocą programów  graficznych 2d i 3d.
 • Poznaje tworzenie przestrzeni wirtualnych, wizualizacje obiektów przestrzennych z wykorzystaniem modelowania i animacji 3D w programie 3d Max,
 • Poznaje formaty plików graficznych i ich zastosowanie w Internecie.
 • Poznaje wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej VR na potrzeby interaktywnych prezentacji projektów architektonicznych

Umiejętności GRAFIKA KOMPUTEROWEGO zdobędziesz pracując na programach komputerowych:

 •       profesjonalna obróbka zdjęć – obrazy rastrowe Adobe Photoshop
 •       kreatywne udoskonalenie portfolio – grafika wektorowa – Adobe Illustrator, Adobe InDesign
 •       obsługa programów komputerowych niezbędnych w pracy każdego architekta wnętrz – AutoCad, 3d Max
 •       grafika animacyjna i praca w programie Adobe Flash
 •       OCULUS RIFT – wirtualna rzeczywistość

Program kształcenia w pracowni zakłada zapoznanie z Grafiką wektorową, Grafiką rastrowa, Cyfrową obróbką zdjęć, Grafiką animacyjną, AutoCadem, Podstawami grafiki 3D, Grafiką na potrzeby internetu, OCULUSem RIFT.