REGULAMINY

 1. Regulamin Pracy obowiązujący w BWS im. J. Tyszkiewicza – POBIERZ 
  1. Zał. nr. 1 do Regulaminu Pracy – POBIERZ 
 2. Regulamin Studiów BWS im. J. Tyszkiewicza (z dn. 5.04.2019) – obowiązuje od 1.10.2019 – POBIERZ
 3. System oceniania i egzaminowania studentów w BWS im. J. Tyszkiewicza (z dn. 29.08.2019r) – POBIERZ 
 4. Regulamin Praktyk i Staży Studenckich (z dn. 1.03.2020) – POBIERZ
  1. Załącznik do Regulaminu Praktyk i Staży Studenckich – POBIERZ  
  2. Zał. nr 1: Umowa o organizację praktyki zawodowej – POBIERZ 
  3. Zał. nr 2: Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyki zawodowej: POBIERZ 
  4. Zał. nr 3: Sprawozdanie z odbytej praktyki: POBIERZ 
  5. Zał. nr 4: Podanie o uznanie pracy zawodowej/prowadzonej dg./stażu/wolontariatu jako ekwiwalentu studenckiej praktyki zawodowej – POBIERZ 
  6. Zał. nr 5: Decyzja zwalniająca z praktyki – POBIERZ
  7. Zał. nr 6: Arkusz oceny studenta – Kosmetologia: POBIERZ 
  8. Zał. nr 7: Arkusz oceny studenta – Architektura Wnętrz: POBIERZ 
  9. Zał. nr 6: Arkusz oceny studenta – Kosmetologia – Trener: POBIERZ 
 5. Regulamin świadczeń dla studentów (z dn. 30.09.2019) – POBIERZ 
 6. Regulamin potwierdzenia efektów uczenia się (z dn. 29.08.2019) – POBIERZ
 7. Zasady dyplomowania BWS im. J. Tyszkiewicza – POBIERZ
 8. Szczegółowe zasady dyplomowania na kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ – POBIERZ
 9. Szczegółowe zasady dyplomowania na kierunku KOSMETOLOGIA – POBIERZ

UCHWAŁY

 1. Uchwała nr 1/11/2018  Senatu BWS im. J. Tyszkiewicza (z dn. 29.11.2018) w sprawie zatwierdzenia strategii rozwoju BWS im. J. Tyszkiewicza na lata 2019-2024 – POBIERZ 
 2. Uchwała nr 2/04/2019 Senatu BWS im. J. Tyszkiewicza (z dn. 5.04.2019) w sprawie przyjęcia regulaminu praktyk i staży studenckich – POBIERZ 
 3. Uchwała nr 1/08/2019 Senatu BWS im. J. Tyszkiewicza (z dn. 29.08.2019) w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku Kosmetologia – POBIERZ
 4. Uchwała nr 2/08/2019 Senatu BWS im. J. Tyszkiewicza (z dn. 29.08.2019) w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku Architektura Wnętrz – POBIERZ
 5. Uchwała nr 3/08/2019 Senatu BWS im. J. Tyszkiewicza (z dn. 29.08.2019) w sprawie przyjęcia regulaminu potwierdzania efektów uczenia się – POBIERZ 
 6. Uchwała nr 4/08/2019 Senatu BWS im. J. Tyszkiewicza (z dn. 29.08.2019) w sprawie wprowadzenia zmian w Systemie oceniania i egzaminowania studentów – POBIERZ
 7. Uchwała nr 2/12/2019 Senatu BWS im. J. Tyszkiewicza (z dn. 06.12.2019) w sprawie zatwierdzenia zmian w  Strategii Rozwoju BWS im. J. Tyszkiewicza na lata 2019 – 2024 i przyjęcia tekstu jednolitego – POBIERZ
 8. Uchwała nr 3/12/2019 Senatu BWS im. J. Tyszkiewicza (z dn. 06.12.2019) w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Strategii Rozwoju BWS im. J. Tyszkiewicza na lata 2019 – 2024 – POBIERZ
  1. Zał. do uchwały nr 3/12/2019 (z dn. 6.12.2019) Senatu BWS im. J. Tyszkiewicza – POBIERZ 

ZARZĄDZENIA

 1. Zarządzenie nr 2/2019 Założyciela BWS im. J. Tyszkiewicza (z dn. 29.08.2019) w sprawie powołania Pani Ewy Madoń do pełnienia funkcji Rektora BWS im. J. Tyszkiewicza – POBIERZ 
 2. Zarządzenie nr 19/2019 Rektora BWS im. J. Tyszkiewicza (z dn. 1.09.2019) w sprawie powołania Pani dr Anity Labus na prorektora BWS im. J. Tyszkiewicza – POBIERZ 
 3. Zarządzenie nr 21/2019 Rektora BWS im. J. Tyszkiewicza (z dn. 6.09.2019) w sprawie: składu i zasad pracy Zespołu ds. Nadzoru nad Procesem Dydaktycznym na okres od 1.10.2019 do 30.09.2022 – POBIERZ 
 4. Zarządzenie nr 22/2019 Rektora BWS im. J. Tyszkiewicza (z dn. 9.09.2019) w sprawie: przyznania bonifikaty dla studentów IV roku w roku akademickim 2019/2020  – POBIERZ
 5. Zarządzenie nr 35/2019 Rektora BWS im. J. Tyszkiewicza (z dn. 30.09.2019) w sprawie: powołania Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia – POBIERZ
 6. Zarządzenie nr 38/2019 Rektora BWS im. J. Tyszkiewicza (z dn. 30.09.2019) w sprawie: powołania Generalnego Nadzorującego Egzaminy w roku akademickim 2019/2020 – POBIERZ
 7. Zarządzenie nr 1/2020 Rektora BWS im. J. Tyszkiewicza (z dn. 2.01.2020) w sprawie: terminów składania prac dyplomowych przez studentów ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia Architektury Wnętrz w roku akademickim 2019/2020 – POBIERZ 
 8. Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 8/2019 Rektora BWS im. J. Tyszkiewicza (z dn. 28.06.2019) w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 – POBIERZ