REGULAMINY

 1. Regulamin Studiów BWS im. J. Tyszkiewicza (z dn. 5.04.2019) – obowiązuje od 1.10.2019 – POBIERZ
 2. System oceniania i egzaminowania studentów w BWS im. J. Tyszkiewicza (z dn. 29.08.2019r) – POBIERZ 
 3. Regulamin Praktyk i Staży Studenckich (z dn. 1.10.2019) – POBIERZ
 4. Regulamin świadczeń dla studentów (z dn. 30.09.2019) – POBIERZ 
 5. Regulamin potwierdzenia efektów uczenia się (z dn. 29.08.2019) – POBIERZ
 6. Zasady dyplomowania BWS im. J. Tyszkiewicza – POBIERZ
 7. Szczegółowe zasady dyplomowania na kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ – POBIERZ
 8. Szczegółowe zasady dyplomowania na kierunku KOSMETOLOGIA – POBIERZ

UCHWAŁY

 1. Uchwała nr 2/04/2019 Senatu BWS im. J. Tyszkiewicza (z dn. 5.04.2019) w sprawie przyjęcia regulaminu praktyk i staży studenckich – POBIERZ 
 2. Uchwała nr 1/08/2019 Senatu BWS im. J. Tyszkiewicza (z dn. 29.08.2019) w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku Kosmetologia – POBIERZ
 3. Uchwała nr 2/08/2019 Senatu BWS im. J. Tyszkiewicza (z dn. 29.08.2019) w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku Architektura Wnętrz – POBIERZ
 4. Uchwała nr 3/08/2019 Senatu BWS im. J. Tyszkiewicza (z dn. 29.08.2019) w sprawie przyjęcia regulaminu potwierdzania efektów uczenia się – POBIERZ 
 5. Uchwała nr 4/08/2019 Senatu BWS im. J. Tyszkiewicza (z dn. 29.08.2019) w sprawie wprowadzenia zmian w Systemie oceniania i egzaminowania studentów – POBIERZ

ZARZĄDZENIA

 1. Zarządzenie nr 2/2019 Założyciela BWS im. J. Tyszkiewicza (z dn. 29.08.2019) w sprawie powołania Pani Ewy Madoń do pełnienia funkcji Rektora BWS im. J. Tyszkiewicza – POBIERZ 
 2. Zarządzenie nr 19/2019 Rektora BWS im. J. Tyszkiewicza (z dn. 1.09.2019) w sprawie powołania Pani dr Anity Labus na prorektora BWS im. J. Tyszkiewicza – POBIERZ 
 3. Zarządzenie nr 21/2019 Rektora BWS im. J. Tyszkiewicza (z dn. 6.09.2019) w sprawie: składu i zasad pracy Zespołu ds. Nadzoru nad Procesem Dydaktycznym na okres od 1.10.2019 do 30.09.2022 – POBIERZ 
 4. Zarządzenie nr 22/2019 Rektora BWS im. J. Tyszkiewicza (z dn. 9.09.2019) w sprawie: przyznania bonifikaty dla studentów IV roku w roku akademickim 2019/2020  – POBIERZ
 5. Zarządzenie nr 35/2019 Rektora BWS im. J. Tyszkiewicza (z dn. 30.09.2019) w sprawie: powołania Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia – POBIERZ
 6. Zarządzenie nr 38/2019 Rektora BWS im. J. Tyszkiewicza (z dn. 30.09.2019) w sprawie: powołania Generalnego Nadzorującego Egzaminy w roku akademickim 2019/2020 – POBIERZ