REGULAMINY

 1. Regulamin Studiów (z dn. 23.02.2018) – POBIERZ 
 2. Regulamin Studiów (z dn. 31.03.2017) – POBIERZ
 3. System oceniania i egzaminowania studentów w BWS im. J. Tyszkiewicza – POBIERZ 
 4. Regulamin Praktyk – POBIERZ
 5. Regulamin świadczeń pomocy materialnej (z dn. 6.07.2018) POBIERZ
 6. Regulamin świadczeń pomocy materialnej (po korekcie redakcyjnej z dnia 20.12.2018 roku) POBIERZ
 7. Regulamin potwierdzenia efektów uczenia się w BWS – POBIERZ
 8. Zasady dyplomowania BWS im. J. Tyszkiewica – POBIERZ
 9. Szczegółowe zasady dyplomowania na kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ – POBIERZ
 10. Szczegółowe zasady dyplomowania na kierunku KOSMETOLOGIA – POBIERZ

UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA

 1. Uchwała Senatu potwierdzenia efektów uczenia się w BWS – POBIERZ
 2. Uchwała Senatu w sprawie  zasad rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 – POBIERZ
 3. Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczeń materialnych – POBIERZ
 4. Zarządzenie Założyciela w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu BWS im. J. Tyszkiewicza – POBIERZ
 5. Uchwała nr 1/2017 Samorządu Studenckiego BWS im. J. Tyszkiewicza z dn. 20.03.2017 w sprawie uzgodnienia treści regulaminu studiów – POBIERZ
 6. Uchwała nr 2/2017 Samorządu Studenckiego BWS im. J. Tyszkiewicza z dn. 20.03.2017 w sprawie uzgodnienia zmian w Regulaminie ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów pierwszego stopnia – POBIERZ
 7. Uchwała nr 5.04.2016 Senatu BWS im. J. Tyszkiewicza z dn. 7.04.2016 w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na rok 2017/2018 – POBIERZ
 8. Zarządzenie nr 2/2017 Założyciela BWS im. J. Tyszkiewicza z dn. 31.03.2017 w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu BWS im. J. Tyszkiewicza – POBIERZ
 9. Zarządzenie nr 4/2017 Rektora BWS im. J. Tyszkiewicza z dn. 31.03.2017 w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów pierwszego stopnia – POBIERZ
 10. Uchwała nr 2/05/2016 Senatu Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza z dnia 26 maja 2017 w sprawie: przyjęcia zasad rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 – POBIERZ
 11. Zarządzenie nr 20/2017 Prorektora Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza z dnia 2 października 2017 –POBIERZ
 12. Uchwała nr 7/02/2018 Senatu Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza z dnia 23 luty 2018 w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Studiów Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza – POBIERZ
 13. Uchwała nr 1/2018 Samorządu Studenckiego BWS im. J. Tyszkiewicza z dnia 23 lutego 2018 w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Studiów Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza – POBIERZ 
 14. Zarządzenie nr 2/2018 Założyciela BWS im. J. Tyszkiewicza z dnia 27 marca 2018 w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu BWS im. J. Tyszkiewicza – POBIERZ
 15. Zarządzenie nr 7/2018 Rektora BWS im. J. Tyszkiewicza z dnia 6 lipca 2018 w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów pierwszego stopnia BWS im. J. Tyszkiewicza – POBIERZ
 16. Zarządzenie nr 20/2018 Rektora BWS im. J. Tyszkiewicza z dnia 20.12.2018  sprawie usunięcia błędu redakcyjnego w tekście jednolitym Regulaminu ustalania wysokości przyznawania i wypłacania pomocy materialnej dla studentów studiów I stopnia BWS im. J. Tyszkiewicza – POBIERZ
 17. Zarządzenie nr 1/2019 Rektora BWS im. J. Tyszkiewicza z dnia 24.01.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 3/2018 z dnia 28.06.2018 w sprawie organizacji roku akademickiego – POBIERZ