Zajęcia dydaktyczne w BWS zawieszone w dniach 12 – 25 marca 2020 r.

Zajęcia dydaktyczne w BWS zawieszone w dniach 12 – 25 marca 2020 r.

W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin – po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zdecydował o zawieszeniu działalności dydaktycznej na obszarze całego kraju prowadzonej przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW od 12.03 do 25.03 br.

W związku z powyższym rektor Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza zawiesza zajęcia dydaktyczne z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów oraz zajęcia na warsztatach i szkoleniach  od  dnia 12 do 25.03. 2020 r.

Informujemy, że w tym okresie wszystkie działy Uczelni są czynne w dotychczasowych godzinach pracy oraz sprawy będą załatwiane w bieżącym trybie. Prosimy by w maksymalnym stopniu korzystać z kontaktu poprzez e-mail oraz telefonicznie, natomiast bezpośrednią obecność w Uczelni ograniczyć do koniecznego minimum.

Prosimy o sprawdzanie wiadomości na stronie Uczelni oraz e-mail, gdzie będziemy informować na bieżąco o dalszych działaniach jakie Uczelnia będzie podejmowała w sprawie rozpoczęcia realizacji zawieszonej działalności dydaktycznej.

 

REKTOR

Ewa Madoń