Opłaty za studia 2020/2021

Opłaty obowiązujące przy rekrutacji dla studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów w roku akademickim 2020/2021

OPŁATY REKRUTACYJNE  KWOTA UWAGI
Opłata rejestracyjna 85 zł Obowiązuje dla  wszystkich  kierunków  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Opłata rejestracyjna – nie podlega zwrotowi.
Wpisowe 200 zł Obowiązuje dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. PROMOCJA: dla wszystkich kandydatów, którzy złożą komplet dokumentów do 31.08.2020 r. wpisowe wynosi – 100 zł.
Legitymacja 22 zł Opłata za legitymację elektroniczną.

 

Wysokość czesnego na I roku studiów w roku akademickim 2020/2021

KOSMETOLOGIA
I rok

 

STUDIA STACJONARNE (dzienne) STUDIA NIESTACJONARNE

(zaoczne)

SPECJALNOŚCI

odnowa biologiczna

wizaż i stylizacja

SPECJALNOŚCI

wizaż i stylizacja

trener zdrowego stylu życia

odnowa biologiczna

670 zł /miesiąc

630 zł/miesiąc*

570 zł/miesiąc

 

*Czesne z bonifikatą wysokości: 400,00 zł  na pierwszym roku studiów  stacjonarnych Kosmetologii
dla osób, które złożą komplet dokumentów do 31 sierpnia 2020r.

Czesne w systemie 10 rat płatne do 1. każdego miesiąca począwszy od października
do  lipca.

Wyprawka – na kierunku Kosmetologia : 330 zł (tylko dla kandydatów na wizaż i stylizację oraz odnowę biologiczną) płatna do dwóch tygodni od otrzymania informacji o wpisaniu na listę studentów, ale nie później niż do 1.10.2020 r. 

 

ARCHITEKTURA WNĘTRZ
I rok STUDIA STACJONARNE (dzienne) STUDIA NIESTACJONARNE

(zaoczne)

980,00 zł/miesiąc

940,00 zł/miesiąc*

680,00 zł/miesiąc

*Czesne z bonifikatą w wysokości 400,00 zł na pierwszym roku studiów stacjonarnych Architektury Wnętrz dla kandydatów, którzy złożą komplet dokumentów do 31.08.2020r.

Czesne w systemie 10 rat płatne do 1. każdego miesiąca począwszy od października do lipca.