JM Rektor Pani Ewa Madoń

Rektor kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz oraz dba o jej właściwy wizerunek. Rektor jest przełożonym pracowników i studentów Uczelni.

e-mail: rektor@tyszkiewicz.edu.pl tel. 501 721 908

Prorektor dr Anita Labus

Prorektor nadzoruje proces dydaktyczny oraz podejmuje doraźne działania mające na celu usprawnienie organizacji procesu dydaktycznego.

e-mail: anita.labus@tyszkiewicz.edu.pl tel. +48 514 390 788

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia dr Joanna Łodziana

Przewodnicząca Kapituły Przyznającej Paszporty Kompetencyjne wraz z Certyfikatami Studentom BWS

Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia odpowiada za sprawowanie ogólnego nadzoru nad jakością kształcenia oraz kieruje pracami Biura ds. jakości kształcenia.

e-mail: joanna.grabowska@tyszkiewicz.edu.pl tel. 33 829 72 84