JM Rektor Pani Ewa Madoń

Rektor kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz oraz dba o jej właściwy wizerunek. Rektor jest przełożonym pracowników i studentów Uczelni.

e-mail: rektor@tyszkiewicz.edu.pl tel. 501 721 908

Prorektor dr Anita Labus

Prorektor nadzoruje proces dydaktyczny oraz podejmuje doraźne działania mające na celu usprawnienie organizacji procesu dydaktycznego.

e-mail: anita.labus@tyszkiewicz.edu.pl tel. 33 829 72 84

Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia dr Joanna Łodziana

Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia odpowiada za sprawowanie ogólnego nadzoru nad jakością kształcenia oraz kieruje pracami Biura ds. jakości kształcenia.

e-mail: joanna.grabowska@tyszkiewicz.edu.pl tel. 33 829 72 84