Sylwetka Patrona Uczelni – Józefa Tyszkiewicza

Urodzony 7 maja 1934 roku na Ukrainie. Z wykształcenia konstruktor budowy maszyn górniczych. Od roku 1972 zawodowo związany z Zakładami Motoryzacji w Praszce, gdzie dał się poznać jako wybitny konstruktor i racjonalizator wielu rozwiązań technicznych i technologicznych. W 1985 roku osiadł w Bielsku-Białej i zbudował od podstaw własną firmę usługową z dziedziny motoryzacji, którą prowadził z dużym powodzeniem aż do śmierci. Swym talentem organizatorskim oraz rozległą wiedzą fachową zdobył szacunek środowiska biznesowego, cieszył się też wysokim autorytetem w społeczności lokalnej – jako inicjator szeregu przedsięwzięć służących rozwojowi regionu.
W 1991 roku brał udział w wyborach do Senatu RP z pozycji niezależnego kandydata, nie związanego z żadną partią polityczną. Będąc człowiekiem o szerokich horyzontach, dostrzegał potrzebę nowoczesnego kształcenia młodzieży, odpowiadającego wymogom szybkiego postępu cywilizacyjnego. Kierując się tym przekonaniem, w 1992 roku, z własnych środków majątkowych uruchomił Prywatną Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Bielsku-Białej, w budynku pod Szyndzielnią.
Uczelnia ta została wpisana do Rejestru Ministerstwa Edukacji pod numerem 5, co znaczyło, iż jest to piąta w kraju niepaństwowa uczelnia i jedyna w tamtym czasie, w całości ufundowana przez osobę założyciela. Tym samym Uczelnia stała się pierwszą niepaństwową uczelnią na Podbeskidziu i jedyną na tym terenie kształcącą inżynierów informatyków. Założyciel ufundował pracownię informatyczną wyposażoną w 36 stanowisk komputerowych oraz sztandar Uczelni i insygnia rektorskie, a także poniósł nakłady na kapitalny remont ówczesnej siedziby.
Józef Tyszkiewicz, po ciężkiej i długiej chorobie, zmarł 20 lipca 1994 roku. Po śmierci, w uznaniu jego zasług w dziedzinie rozwoju edukacji niepaństwowej, Minister Edukacji i Szkolnictwa Wyższego,przychylając się do wniosku Władz Uczelni, nadał jej miano fundatora Uczelni.
W wyniku porozumienia Fundacji Bielski College Gospodarki Rynkowej – założyciela Bielskiej Wyższej Szkoły Biznesu oraz rodziny Tyszkiewiczów, założycieli Prywatnej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania – w dniu 9 lipca 1996 roku dochodzi do połączenia obu szkół. Nowopowstała Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki zachowała w nazwie imię Józefa Tyszkiewicza. Podtrzymana została w ten sposób zarówno tradycja, jak i szacunek dla pionierskiego przedsięwzięcia edukacyjnego. Blisko dwie dekady działalności Uczelni na Podbeskidziu sprawiły, że w świadomości społecznej funkcjonuje ona najczęściej jako popularny „Tyszkiewicz”.