Kadra naukowa

Minimum Kadrowe rok akademicki 2017/2018

KOSMETOLOGIA

 1. prof. dr hab. n. med. Ewa Birkner
 2. prof. dr hab. n. med. Urszula Mazurek
 3. dr hab. Jerzy Stojko
 4. dr Aleksandra Moździerz
 5. dr Katarzyna Dziubasik
 6. dr Dorota Olczyk
 7. dr Joanna Łodziana-Grabowska
 8. mgr Bożena Kowalska
 9. mgr Katarzyna Kusy
 10. mgr Sylwia Willmann Ignatowska
 11. mgr  Wioleta Halska – Raj

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

 1. prof. dr hab. sztuki Jerzy Swałtek
 2. prof. dr hab. sztuki Michał Kliś
 3. dr hab. sztuki Marek Błażucki
 4. dr sztuki arch. wnętrz Monika Kilan-Borowska
 5. dr inż. arch. Danuta Kupiec-Hyła
 6. mgr sztuki Waldemar Szwec
 7. mgr inż. arch. Anna Niemczyk-Wojtecka