Minimum Kadrowe

KOSMETOLOGIA

 1. prof. dr hab. n. med. Ewa Birkner
 2. prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowak
 3. dr hab. Jerzy Stojko
 4. dr Aleksandra Moździerz
 5. dr Katarzyna Dziubasik
 6. dr Dorota Olczyk
 7. mgr Bożena Kowalska
 8. mgr Katarzyna Kusy
 9. mgr Sylwia Willmann Ignatowska
 10. mgr  Wioleta Halska – Raj
 11. mgr Łucja Legun

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

 1. prof. dr hab. sztuki Jerzy Swałtek
 2. prof. dr hab. sztuki Adam Miratyński
 3. dr hab. sztuki Marek Błażucki
 4. dr sztuki arch. wnętrz Monika Kilan-Borowska
 5. dr inż. arch. Danuta Kupiec-Hyła
 6. mgr sztuki Waldemar Szwec
 7. mgr inż. arch. Anna Niemczyk-Wojtecka

ZARZĄDZANIE

 1. prof. dr hab. Józefa Kramer
 2. dr Anita Labus
 3. dr Urszula Marcinkowska
 4. dr Michał Kucia
 5. dr Stefan Olech