O BWS

rektor_resizeSzanowni Państwo!

Z przyjemnością witam na naszej stronie. Chciałbym wizytę Państwa poprzedzić wypowiedzią, która być może ułatwi bliższą znajomość z Bielską Wyższą Szkołą im. Józefa Tyszkiewicza. A także – przekona, że rzeczywiście warto poznać wyróżniającą się Uczelnię.

Z pewnością wyróżnia nas ponad dwudziestoletni okres działalności; to rzadkość wśród polskich uczelni niepublicznych. Zdobyliśmy w tym czasie spore doświadczenie w kształceniu maksymalnie przydatnym na rynku pracy. Studiujący mają żywy kontakt z potencjalnymi pracodawcami i z wybitnymi praktykami, uczestniczącymi w zajęciach. Rozwiązują problemy zgłoszone przez wiodące firmy i instytucje (niekiedy na zasadach konkursu z nagrodami), opracowują projekty i koncepcje weryfikowane w autentycznych warunkach. To wszystko ułatwia dobry start do przyszłej pracy.

 

Przygotowaniu do zawodu służy również bardzo profesjonalna i życzliwa studiującym kadra dydaktyków. O jakości nauczania świadczą m.in. zdobyte przez „Tyszkiewicza” certyfikaty i akredytacje, a także – uzyskana w Wielkiej Brytanii walidacja, która do czasu akcesji unijnej pozwalała na równoległe otrzymanie dyplomu University of Wales. Stąd też niektóre z brytyjskich uregulowań (w tym: system ocen) funkcjonują u nas od kilku już lat, wychodząc naprzeciw zmianom aktualnie wdrażanym w kraju. Wyznacznikiem jakości jest także piąte w kraju miejsce w niedawnym konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznane naszemu programowi kosmetologii. Zdobyta w konkursie nagroda, tak jak i wcześniej pozyskane środki z projektów unijnych, przyczyniły się do jeszcze lepszego wyposażenia Uczelni w instrumenty nowoczesnej dydaktyki.

 

Oczywiście, wyróżnia nas jeszcze niejedno. Mam nadzieję, że potwierdzi to materiał zaprezentowany na stronie internetowej, a także – osobisty kontakt z Uczelnią. Zachęcam zatem do odwiedzin, nie tylko wirtualnych, z nadzieją na podjęcie decyzji z pożytkiem łączącej Państwa plany kariery zawodowej ze studiami oferowanymi przez BWS im. J. Tyszkiewicza.

 

                                                                                  Rektor

                                                                       Dr Jerzy Chrtystowski