Nasza kadra z wizytą w uczelni partnerskiej w Wilnie

Nasza kadra z wizytą w uczelni partnerskiej w Wilnie

Niedawno miała miejsce kolejna mobilność pracownika w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+. Tym razem Jerzy Rupik (nauczyciel akademicki z kierunku Architektura Wnętrz) udał się na Litwę do nowej uczelni partnerskiej BWS Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – VTDK w Wilnie.

Wizyta miała między innymi na celu poznanie specyfiki wileńskiej uczelni, stosowanych tam metod kształcenia i współpracy z rynkiem pracy oraz litewskiej architektury. Uczelnia ta posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie umożliwiające prowadzenie zajęć praktycznych na najwyższym poziomie. Pan Jerzy Rupik, z racji swej specjalności, zwrócił w szczególności uwagę na pracownie fotografii i animacji. W tracie szkolenia analizowany był także temat kryteriów, które studenci biorą pod uwagę wybierając uczelnie przyjmujące. W szkoleniu wzięli udział również przedstawiciele uczelni z Francji i Chorwacji. W ten sposób nawiązane kontakty stwarzają szanse na nawiązanie współpracy bilateralnej z BWS im. J. Tyszkiewicza.