HIT PROGRAMOWY „TYSZKIEWICZA” w roku 2017/2018

ZOSTAŃ SPECJALISTĄ DS. MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I NOWE MEDIA | 3 LATA | STUDIA „zaoczne” LICENCJAT

SPECJALNOŚĆ: MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W BIZNESIE

(Innowacyjna specjalność oraz innowacyjny program kształcenia współtworzony  przez praktyków z branży przede wszystkim w formie pracowni i warsztatów).

PODCZAS STUDIÓW:

 • Uzyskasz praktyczną wiedzę w ramach modułów:
  • Platformy social media
  • Narzędzia zewnętrzne wspierające działania w mediach społecznościowych
  • Content marketing i dystrybucja treści
  • Social media w strategii marki
 • Zdobędziesz umiejętności praktyczne w zakresie: formułowania komunikatu w social media z odniesieniem do wartości i wizerunku marki, tworzenia strategii wsparcia mediowego, raportowania i kontrolowania realizowanych działań komunikacyjnych
 • Będziesz potrafił samodzielnie obsługiwać profile komercyjne w popularnych serwisach społecznościowych
 • Zaplanujesz, zorganizujesz i przeprowadzisz kampanie marketingowe, promocyjne i wizerunkowe w wybranych kanałach social media

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY:

 • Platformy social media (Tworzenie kanałów, budowanie społeczności. Dostępne narzędzia komunikacyjne. Reklama w wybranych kanałach społecznościowych (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, Blogosfera)
 • Narzędzia zewnętrzne wspierające działania w mediach społecznościowych – blok realizowany przy wsparciu twórców i ekspertów poszczególnych narzędzi (Brand24, Sotrender, FastTony, Sentione)
 • Content marketing i dystrybucja treści – podstawowe typy treści i środki wyrazu (video, grafika, tekst). Formułowanie komunikatu w mediach społecznościowych i social media copywriting. Storytelling (transmedia, crossmedia). Zasady tworzenia strategii wsparcia mediowego, modele budowania zasięgu i zaangażowania. Sposoby targetowania reklam. Metody rozliczeń i badanie efektywności
 • Social media w strategii marki – moduł realizowany projektowo. Praca projektowa nad przygotowaniem i wdrożeniem strategii  komunikacji w mediach społecznościowych dla wybranej marki (benchmarking, grupy docelowe, ekosystem social media, komunikacja kryzysowa,  ewaluacja i pomiar efektywności).

TWOJA PRACA:

W oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności będziesz mógł podjąć pracę na samodzielnym stanowisku w agencji marketingowej lub dziale marketingu firmy. Wykażesz się wyróżniającymi umiejętnościami na stanowiskach:

 • Social Media Manager
 • Specjalista ds. on-line marketingu
 • Specjalista ds. mediów społecznościowych
 • Specjalista ds. marketingu efektywnościowego

PRAKTYKI:

Studenckie praktyki uczelniane stanowią integralną część programu kształcenia, jak również przygotowania do pracy zawodowej. Na kierunku Zarządzanie i Nowe Media  odbędziesz 3 – miesięczne praktyki zawodowe.

Uczelnia współpracuje z wiodącymi firmami regionu takimi jak np. Mokate S.A. z Ustronia czy GRUPA MASPEX Wadowice.

Przykład praktyk w firmie MASPEX:

PROGRAM PRAKTYK LETNICH – organizowany pod hasłem „Zobacz jak robią to najlepsi”, to szansa na pierwszy poważny krok w Twoim rozwoju zawodowym. Biorąc udział w programie, zdobędziesz konkretne umiejętności specjalistyczne oraz rozwiniesz swoje kompetencje miękkie.

RADA PRACODAWCÓW:

Rada Pracodawców BWS im. J. Tyszkiewicza powstała w celu upraktycznienia studiów tak, aby umiejętności naszych absolwentów były zgodne z oczekiwaniami rynku pracy. Przedstawiciele znaczących firm naszego regionu takich jak np. firma Mokate S.A. z Ustronia biorą udział w budowaniu programu kształcenia, organizowaniu konkursów studenckich oraz zapewniają atrakcyjne miejsca praktyk i staży, które niejednokrotnie mają swoją kontynuację w postaci stałego zatrudnienia.

Organizacja studiów na kierunku Zarządzanie i Nowe Media

Specjalności

Forma

Czas trwania Studia Uzyskany tytuł
Grafika komputerowa w reklamie

Niestacjonarna

3 lata

(6 sem)

NIESTACJONARNE:

są organizowane w weekendy (sobota, niedziela) 2 spotkania w miesiącu.

 Licencjat

Media społecznościowe w biznesie

Eksperci Branżowi z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Łukasz Wala

Ekspert z obszaru reklamy i marketingu oraz mediów społecznościowych.

Kuba Nagórski

Ekspert z dziedziny mediów społecznościowych.

Kamil Bargiel (CEO SentiOne)

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Daniel Kędzierski CEO FastTony.es

Przedsiębiorca z czternastoletnim doświadczeniem.

Magdalena Daniłoś

CEO agencji marketingowej OFFON Agency