Poniżej do pobrania dostępne jest logo Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza w trzech formatach.

Zasady zamieszczania logo na jakichkolwiek nośnikach informacji precyzuje system identyfikacji wizualnej uczelni, a logo jest znakiem zastrzeżonym. W przypadku planów publicznego eksponowania logo – prosimy o kontakt z Rzecznikiem Prasowym BWS: anna.koczur@tyszkiewicz.edu.pl

 

BWS logo wersja2New2013 corel-icon-akkasone Logo w formacie Corel Draw

Ai icon Logo w formacie Adobe Illustrator

256  Logo w formacie PDF

Logo w JPG – POBIERZ 

Logo w PNG – POBIERZ

 

Logo BWS im. J corel-icon-akkasone Logo w formacie Corel Draw

Ai icon Logo w formacie Adobe Illustrator

256  Logo w formacie PDF

Logo w JPG – POBIERZ 

Logo w PNG – POBIERZ