Opłaty obowiązujące przy rekrutacji dla studentów rozpoczynających naukę na

I roku studiów w roku akademickim 2018/2019

 

RODZAJ KWOTA UWAGI
Opłata rejestracyjna 85 zł Obowiązuje dla  wszystkich  kierunków  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Opłata rejestracyjna  nie podlega zwrotowi.
Wpisowe 200 zł Obowiązuje dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Uwaga! 50% bonifikata dla kandydatów , którzy złożą komplet dokumentów do 14 lipca br. Podlega zwrotowi, tylko i wyłącznie, w przypadku nie przyjęcia Kandydata  przez Uczelnię.
Wyprawka 300 zł Wyprawka obowiązuje tylko na kierunku Kosmetologia płatna do tygodnia od otrzymania decyzji o przyjęciu.

 

OPŁATY NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA

KOSMETOLOGIA STACJONARNE(dzienne) NIESTACJONARNE (zaoczne)
Opłata miesięczna Opłata za rok Opłata  miesięczna Opłata za rok
10 rat 595 zł 5.950zł 550 zł 5.500zł

 

OPŁATY NA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ

10

ARCHITEKTURA WNĘTRZ STACJONARNE (dzienne) NIESTACJONARNE (zaoczne)
 10 rat Opłata

miesięczna

715 zł

 

Opłata za rok

7.150 zł

Opłata

miesięczna

670 zł

 

Opłata za rok

6.700 zł

  

BONIFIKATA!!!

W roku akademickim 2018/2019 kandydatom na studia stacjonarne, którzy złożą komplet dokumentów do dnia 14 lipca br., przysługuje bonifikata w wysokości 450 zł od czesnego.

 Czesne jest płatne w systemie 10 rat – do 1. każdego miesiąca począwszy od października 2018r. do  lipca 2019r.

Wpłat należy dokonywać na konto Uczelni:

ING BANK ŚLĄSKI O/ Bielsko-Biała 17 1050 1070 1000 0001 0294 5615

w tytule przelewu prosimy podać:  – imię i nazwisko, – kierunek studiów, – rodzaj opłaty: wpisowe/wyprawka/opłata rejestracyjna