Krok 1:

Zarejestruj się na stronie: REKRUTACJA ON – LINE 

Krok 2:

 • Wydrukuj i podpisz kwestionariusz osobowy wypełniany przy rejestracji on-line.
 • Skompletuj następujące dokumenty:
  • Oryginał i kserokopia świadectwa maturalnego
  • Dowód wniesienia opłat: wpisowej, rejestracyjnej (opłaty te prosimy wpłacać tylko i wyłącznie na konto Uczelni: ING BANK ŚLĄSKI O/ Bielsko-Biała 17 1050 1070 1000 0001 0294 5615 z tytułem przelewu zawierającym: imię i nazwisko, specjalność, rodzaj opłaty: wpisowe, opłata rejestracyjna lub wyprawka. Wszystkich wpłat można dokonać jednym przelewem.
  • Dowód osobisty do wglądu
  • 1 kolorowe zdjęcie w formie papierowej o wymiarach 45 x 35 mm
 • DOTYCZY TYLKO KANDYDATÓW NA STUDIA NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA  
  • Kandydaci otrzymują z Uczelni skierowanie do lekarza medycyny pracy, który kieruje na badania niezbędne do wykonania przed rozpoczęciem studiów.
  • Od 19 czerwca skierowania będą do odbioru w Uczeni w pokoju 109 I piętro.

Krok 3:

Złóż osobiście komplet DOKUMENTÓW w białej nieopisanej teczce na gumkę w Biurze Promocji  Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza – I piętro, pokój 109

Osoba odpowiedzialna za rekrutację:

mgr Jerzy Foltyniak

e-mail: jerzy.foltyniak@tyszkiewicz.edu.pl

tel. . 33 829 72 80 | 33 829 72 93

Kom: 506 29 37 34

Uwaga – zdjęcie do ELS:

Do wyrobienia elektronicznej legitymacji studenckiej potrzebne jest zdjęcie w wersji elektronicznej:

Szczegóły:

 • Wymiary zdjęcia to 20 x 25 mm
 • Rozdzielczość 300 dpi

UWAGA! Koszt legitymacji wynosi 17,00 zł. Kwotę należy wpłacać na konto Uczelni

ING BANK ŚLĄSKI O/ Bielsko-Biała 17 1050 1070 1000 0001 0294 5615

Zdjęcia do legitymacji prześlij i na adres anna.borkowska@tyszkiewicz.edu.pl

Zdjęcie do ELS jest niezbędne do wyrobienia legitymacji studenckiej.

Dla wszystkich zagubionych – FAQ rekrutacyjne:

 1. o przyjęciu na studia decyduje liczba wolnych miejsc (kolejność zgłoszeń) i to, czy złożono komplet dokumentów;
 2. kompletna teczka kandydata zawiera: podpisany kwestionariusz, dowód wpłaty, zdjęcie do akt, kserokopię świadectwa maturalnego;
 3. decyzja o przyjęciu na studia jest wysyłana listem poleconym ‘za potwierdzeniem odbioru’ na wskazany w kwestionariuszu adres;
 4. nie ma możliwości dokonania opłat rekrutacyjnych na miejscu – tylko przelew;
 5. skierowanie na badania lekarskie kandydaci na kosmetologię (każda specjalność) otrzymują przy składaniu dokumentów;
 6. jeżeli zrobiłeś/-łaś błąd w kwestionariuszu on-line, dokonamy korekty na miejscu.