REKRUTACJA RUSZA OD 30 KWIETNIA 2018 (poniedziałek)

Krok 1:

Zarejestruj się na stronie: REKRUTACJA ON – LINE 

Krok 2:

 • Wydrukuj i podpisz kwestionariusz osobowy wypełniany przy rejestracji on-line.
 • Skompletuj następujące dokumenty:
  • Oryginał i kserokopia świadectwa maturalnego
  • Dowód wniesienia opłat: wpisowej, rejestracyjnej (opłaty te prosimy wpłacać tylko i wyłącznie na konto Uczelni: ING BANK ŚLĄSKI O/ Bielsko-Biała 17 1050 1070 1000 0001 0294 5615 z tytułem przelewu zawierającym: imię i nazwisko, specjalność, rodzaj opłaty: wpisowe, opłata rejestracyjna lub wyprawka. Wszystkich wpłat można dokonać jednym przelewem.
  • Dowód osobisty do wglądu
  • 1 kolorowe zdjęcie w formie papierowej o wymiarach 45 x 35 mm
 • DOTYCZY TYLKO KANDYDATÓW NA STUDIA NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA  
  • Kandydaci otrzymują z Uczelni skierowanie do lekarza medycyny pracy, który kieruje na badania niezbędne do wykonania przed rozpoczęciem studiów.
  • Od 19 czerwca skierowania będą do odbioru w Uczeni w pokoju 109 I piętro.

Krok 3:

Złóż osobiście komplet DOKUMENTÓW w białej nieopisanej teczce na gumkę w Biurze Promocji  Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza – I piętro, pokój 109

Test z języka obcego (angielskiego lub niemieckiego)

Kandydaci na studia będą proszeni o napisanie testu językowego z języka angielskiego lub niemieckiego kwalifikującego do grup językowych od poziomu A2 do B1. Jest to test wyboru. Czas napisania testu językowego: maksymalnie 60 minut.

Test będzie można napisać:

 • w momencie składania dokumentacji na studia
 • w każdy wtorek o godz. 10:00
 • w każdą środę o godz. 14:30

Jeżeli kandydat będzie chciał umówić się na napisanie testu w innym terminie prosimy o tel. na nr 506 293 717 lub e-mail na adres bwstyszkiewicza@gmail.com

Osoba odpowiedzialna za rekrutację:

mgr Jerzy Foltyniak

e-mail: jerzy.foltyniak@tyszkiewicz.edu.pl

tel. . 33 829 72 80 | 33 829 72 93

Kom: 506 29 37 34

Uwaga – zdjęcie do ELS:

Do wyrobienia elektronicznej legitymacji studenckiej potrzebne jest zdjęcie w wersji elektronicznej:

Szczegóły:

 • Wymiary zdjęcia to 20 x 25 mm
 • Rozdzielczość 300 dpi

UWAGA! Koszt legitymacji wynosi 17,00 zł. Kwotę należy wpłacać na konto Uczelni

ING BANK ŚLĄSKI O/ Bielsko-Biała 17 1050 1070 1000 0001 0294 5615

Zdjęcia do legitymacji prześlij i na adres anna.borkowska@tyszkiewicz.edu.pl

Zdjęcie do ELS jest niezbędne do wyrobienia legitymacji studenckiej.