PASZPORT KOMPETENCYJNY – zbiór certyfikatów, wydawanych w języku polskim  i angielskim, potwierdzający nabyte przez Studenta umiejętności i kompetencje w procesie dydaktycznym na kierunku Kosmetologia.

Wręczenie certyfikatów do Paszportu Kompetencyjnego w BWS im. J. Tyszkiewicza (9)

Umiejętności i kompetencje są ocenione przez współpracujących z Uczelnią praktyków. Dobór umiejętności i kompetencji odpowiada aktualnemu programowi kształcenia oraz aktualnym potrzebom rynku pracy.

PASZPORT KOMPETENCYJNY można zdobyć studiując w Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza. To jedyna Uczelnia, która przygotowała taką propozycję dla swoich studentów.