PASZPORT KOMPETENCYJNY – zbiór certyfikatów, wydawanych w języku polskim  i angielskim, potwierdzający nabyte przez Studenta umiejętności i kompetencje w procesie dydaktycznym na kierunku Kosmetologia.

Wręczenie certyfikatów do Paszportu Kompetencyjnego w BWS im. J. Tyszkiewicza (9)

Umiejętności i kompetencje są ocenione przez współpracujących z Uczelnią praktyków. Dobór umiejętności i kompetencji odpowiada aktualnemu programowi kształcenia oraz aktualnym potrzebom rynku pracy.

PASZPORT KOMPETENCYJNY można zdobyć studiując w Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza. To jedyna Uczelnia, która przygotowała taką propozycję dla swoich studentów.

DOKUMENTACJA:

  1. Zarządzenie nr 5/2019 (z dn. 12.10.2019) w sprawie: wprowadzenia zasad ubiegania się o Paszport Kompetencyjny – POBIERZ
  2. Zasady ubiegania się o Paszport Kompetencyjny – POBIERZ
  3. Formularz zgłoszeniowy dla studenta – POBIERZ
  4. Formularz rekomendcji – POBIERZ