Pracownia umożliwia studentom uzyskanie szerokiej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie kształtowania przyjaznego, zielonego środowiska życia człowieka w przestrzeni architektonicznej. Innowacyjność pracowni to integracja wiedzy i umiejętności z zakresu dyscyplin plastycznych, technicznych i przyrodniczych pozwalająca na formułowanie i rozwiązywanie różnych zadań związanych z praktycznym projektowaniem zieleni w architekturze.

zielen_resize

  • Nabędziesz umiejętności dobierania zieleni do aranżacji przestrzeni zamkniętych
    i otwartych
  • Nauczysz się projektowania i komponowania terenów zielonych w zależności od ich funkcji (ogródki przydomowe, parki)
  • Poznasz materiały, konstrukcje i technologie budowlane pozwalające na projektowanie i aranżacje małej architektury i zielonych przestrzeni użytkowych
  • Poznasz znaczenie zieleni w poprawie warunków życia człowieka we współczesnym świecie