Jest miejscem tworzenia projektów  wszelkich  przestrzeni  wystawowych, w tym  muzealnych, komercyjnych, targowych. Doświadczenie nabyte w pracowni pozwoli absolwentowi na wyrażanie własnej, artystycznej wyobraźni i kreatywności. 

wystawa_resize

Program kształcenia w Pracowni zakłada:

  • Indywidualne ćwiczenia w zakresie  tworzenia  scenopisów i  konspektów    wystaw. Rozwijanie  wyobraźni przestrzennej, konstruowania i realizacji  założeń projektowych w zależności od eksponowanego  obiektu.
  • Poszerzanie wiedzy z zakresu współczesnych  trendów w wystawiennictwie, materiałów i technologii.
  • Nauka zindywidualizowanego, kreatywnego myślenia o obiektach wystawienniczych.
  • Nabycie umiejętności  zapisu  projektu, przy pomocy  rysunku odręcznego     i  programów komputerowych celem czytelnej i autorskiej prezentacji.
  • Nauka logicznej argumentacji i twórczej dyskusji, jako przygotowanie do pracy w zespole.