Architektura wnętrz może stać się początkiem życiowej przygody z designem i kształtowaniem otaczającej nas przestrzeni. Od kilkunastu lat rosną estetyczne wymagania związane z przestrzenią mieszkalną, jak również przestrzenią biurową czy handlową. Dziś architekt wnętrz jest jednym z poszukiwanych fachowców mogący sprostać tym oczekiwaniom.

Celem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie absolwentów do zawodu projektanta. Opracowując autorski program kształcenia brano pod uwagę sytuację rynku usług edukacyjnych, tendencje występujące na rynku pracy, a także specyfikę i zapotrzebowanie na określone umiejętności i kompetencje absolwentów kierunku architektura wnętrz.

Profesjonalizm, odpowiedzialność zawodowa, interdyscyplinarność, wrażliwość artystyczna i rzetelny warsztat projektanta to istotne atrybuty tożsamości absolwenta kierunku Architektura wnętrz, które kształtowane są w całym procesie edukacji

Przykładowe przedmioty:

   • Rysunek i malarstwo
   • Rzeźba
   • Fotografia
   • Podstawy projektowania, również graficznego
   • Perspektywa odręczna
   • Budownictwo z elementami materiałoznawstwa
   • Projektowanie graficzne
   • Kształtowanie relacji z klientem
   • Komunikacja wizualna
   • Przedsiębiorczość

  />

PRACOWNIE OBOWIĄZKOWE NA ARCHITEKTURZE WNĘTRZ

PRACOWNIE DODATKOWE NA ARCHITEKTURZE WNĘTRZ (DO WYBORU)

W trakcie studiów studenci realizują praktykę inwentaryzacyjną i zawodową w łącznym wymiarze 360 godzin. Uczestniczą w wystawach i konkursach branżowych organizowanych
z przedsiębiorcami.

Studiując w Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza można skorzystać z:

Twoja praca:

Absolwent kierunku będzie dobrze przygotowany do pracy jako:samodzielny architekt wnętrz

   • samodzielny projektant
   • asystent projektanta
   • asystent architekta
   • wizualizator 3d
   • grafik 2d (tzw. grafik kreatywny)
   • projektant ekspozycji reklamowych
   • kierownik ds projektowania (sprzedawca i doradca w salonach sprzedaży)
   • fotograf

Ponadto, absolwent będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

utilRequest rzezba rysunek
Pracownia Architektury Pracownia Rzeźby Pracownia Rysunku

 


Kierunek

Forma Czas trwania Zajęcia  Uzyskany tytuł

Architektura

Wnętrz

Stacjonarna

3 lata

(6 sem.)

STACJONARNE
Studia stacjonarne są organizowane przez trzy dnie w tygodniu: środa/czwartek/piątek

Licencjat

Niestacjonarna

NIESTACJONARNE
Studia niestacjonarne są organizowane w weekendy – piątek od 16.00, sobota, niedziela) – 10 spotkań w semestrze + 1 spotkanie organizacyjne w semestrze zimowym na pierwszym roku