032

TOP TEN kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ

 1. Kształcimy praktyków – 80% programu realizowana jest w formie warsztatowej.
 2. Kadra z pasją  z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
 3. Wśród kadry dydaktycznej wybitni praktycy, architekci i graficy.
 4. OCULUS RIFT  – interaktywne prezentacje projektów -architektonicznych.
 5. Interdyscyplinarny charakter studiów.
 6. Pracownie, specjalistyczne.
 7. Pracownia Grafiki Komputerowej – Nowość.
 8. Studio fotograficzne.
 9. Konkursy dla studentów.
 10. Wystawy końcoworoczne.

Wybrane przedmioty:

 • Rysunek, malarstwo i rzeźba
 • Fotografia
 • Perspektywa odręczna
 • Podstawy projektowania
 • Techniki prezentacji komputerowej
 • Projektowanie graficzne

Dodatkowym atutem jest  WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ OCULUS

Pracownie Specjalistyczne:

 • Pracownia mebli i form użytkowych
 • Pracownia projektowania zieleni w architekturze
 • Pracownia grafiki komputerowej
 • Pracowni projektowania wystaw
 • Pracownia architektury wnętrz
utilRequest rzezba rysunek
Pracownia Architektury Pracownia Rzeźby Pracownia Rysunku

Twoja praca:

Możliwości podjęcia pracy po BWS im. J. Tyszkiewicza jako:

 • samodzielny architekt wnętrz
 • samodzielny projektant
 • asystent projektanta
 • asystent architekta
 • wizualizator 3d
 • grafik 2d (tzw. grafik kreatywny)
 • projektant ekspozycji reklamowych
 • handlowiec, projektant, kierownik ds projektowania (sprzedawca i doradca w salonach sprzedaży)
 • fotograf

Możliwości podjęcia pracy po BWS im. J. Tyszkiewicza w firmie:

 • biuro architektoniczne
 • biuro projektowe
 • biuro poligraficzne
 • galerie i sklepy handlowe


Ponadto:

Masz możliwość uruchomienia własnej działalności gospodarczej oraz pracy dydaktyka po uzupełnieniu kwalifikacji pedagogicznych.

Praktyki zawodowe:

Studenci na kierunku architektura wnętrz odbywają praktyki tematyczne powiązane z pracowniami oraz interdyscyplinarne łączące obszary reklamy, marketingu, projektowania graficznego.  

Ponadto, studenci tego kierunku uczestniczą również w:

 • spotkaniach z doradcą zawodowym wspomagających zbudowanie własnych ścieżek kariery
 • zajęciach prowadzonych metodami technik kształcenia na odległość (on-line)

W ramach pracowni grafiki komputerowej studenci zapoznają się z zastosowaniem rzeczywistości rozszerzonej AR na potrzeby realizacji projektów architektonicznych.

 •  studenci posiadają umiejętność tworzenia zaawansowanych wizualizacji projektów architektonicznych z wykorzystaniem modelowania i animacji 3D (przykład: TUTAJ)
 • studenci potrafią wykorzystać rzeczywistość rozszerzoną AR (Augmented Reality) na potrzeby prezentacji projektów architektonicznych (przykład: TUTAJ)
 • studenci potrafią wykorzystać rzeczywistość wirtualną (np OCULUS RIFT) na potrzeby interaktywnych prezentacji projektów architektonicznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik i narzędzi (przykład: TUTAJ)
 • studenci potrafią obsługiwać drukarki 3D i zastosować zdobytą wiedzę do realizacji prototypów przedmiotów użytkowych (przykład:TUTAJ)

Propozycja przedmiotów:

1. Zaawansowane techniki modelowania i animacji 3D

2. Zastosowanie rzeczywistości rozszerzonej AR na potrzeby realizacji projektów architektonicznych.

3. Interaktynwe prezentacje z wykorzystaniem rzeczywistość wirtualnej

Kierunek

Forma Czas trwania Zajęcia  Uzyskany tytuł

Architektura

Wnętrz

Niestacjonarna

3 lata

piątek/sobota/niedziela (2 zjazdy w miesiącu)

 Licencjat