Programy komputerowe

Pracownia wizualizacji – NOWOŚĆ:

aa

  •  studenci posiadają umiejętność tworzenia zaawansowanych wizualizacji projektów architektonicznych z wykorzystaniem modelowania i animacji 3D (przykład: TUTAJ)
  • studenci potrafią wykorzystać rzeczywistość rozszerzoną AR (Augmented Reality) na potrzeby prezentacji projektów architektonicznych (przykład: TUTAJ)
  • studenci potrafią wykorzystać rzeczywistość wirtualną (np OCULUS RIFT) na potrzeby interaktywnych prezentacji projektów architektonicznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik i narzędzi (przykład: TUTAJ)
  • studenci potrafią obsługiwać drukarki 3D i zastosować zdobytą wiedzę do realizacji prototypów przedmiotów użytkowych (przykład:TUTAJ)

Propozycja przedmiotów:

1. Zaawansowane techniki modelowania i animacji 3D

2. Zastosowanie rzeczywistości rozszerzonej AR na potrzeby realizacji projektów architektonicznych.

3. Interaktynwe prezentacje z wykorzystaniem rzeczywistość wirtualnej