Jak studiują architekturę wnętrz w Hiszpanii?

Jak studiują architekturę wnętrz w Hiszpanii?

Wykładowca naszej Uczelni z kierunku architektura wnętrz, dr inż. arch. Bartlomiej Buława, wziął udział w mobilności w celach szkoleniowych w Escuela de Arte de Sevilla w Hiszpanii (program #Erasmus+). W trakcie mobilności miał sposobność zobaczyć jak wyglądają konsultacje pracy dyplomowej, pracownie specjalistyczne, w tym rzeźby, rysunku, jak i laboratorium fotografii analogowej i cyfrowej.

Dr Buława uczestniczył m.in. w ćwiczeniach z konstrukcji budowlanych (przedmiot ten wykłada też w BWS) oraz wymieniał opinie, uwagi i doświadczenia z prowadzącym zajęcia. W trakcie mobilności były okazje do dyskusji, porównań, podzielenia się doświadczeniami zarówno dydaktycznymi, jak i dotyczącymi przykładowo współpracy uczelni z firmami czy samorządami.

Realizowana wymiana akademicka ma na celu podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej, tak aby wykorzystywać doświadczenia i modele nauczania wypracowane na naszej uczelni, jak i w uczelniach zagranicznych.