Inauguracja Roku Akademickiego po raz 27.

Inauguracja Roku Akademickiego po raz 27.

W piątkowe popołudnie, 4 października 2019, aula BWS im. J. Tyszkiewicza wypełniła się po brzegi kadrą akademicką, studentami, absolwentami oraz zaproszonymi gośćmi. Wśród tych ostatnich nie zabrakło Pani Poseł na Sejm RP Mirosławy Nykiel, Wice Prezydenta Miasta Bielska-Białej Przemysława Kamińskiego czy Kanclerza Loży Bussiness Centre Club – Pana Janusza Szymury.

Gości przywitała nowa Pani Rektor – Ewa Madoń, która cały czas była związana z uczelnią od początków jej istnienia. Najpierw jako Prezes Fundacji Gospodarki Rynkowej, potem jako Rektor, Prorektor oraz Założyciel. Przez ostatnie 9 lat Rektorem był dr Jerzy Chrystowski, który został odznaczony podczas uroczystości diamentową odznaką, zasłużonego dla Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza.

Pani Rektor Ewa Madoń, w swoim wystąpieniu, podsumowała 27 lat działalności uczelni. Przypomniała, że powstała ona w 1992 roku i była pierwszą niepubliczną uczelnią w regionie oraz jedną z pierwszych w Polsce. Jej podwaliny opierały się na współpracy z Amerykanami z Korpusu Pokoju oraz na brytyjskim systemie walidacji. Nie sposób nie wspomnieć o prestiżowych nagrodach dla Uczelni jak Medal Europejski przyznany przez Urząd Integracji Europejskiej i Business Centre Club oraz złota odznaka Regionalnego Śląskiego Klubu Biznesu. Co więcej, uczelnia została doceniona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Zdobyliśmy pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych w całej Polsce za upraktycznienie programu na kierunku Kosmetologia. Otrzymaliśmy za to nagrodę w kwocie 1 miliona złotych na dalszy rozwój kierunku. – dodała w swoim wystąpieniu Rektor Ewa Madoń.

 

Prezes spółki Rekord SI, Pan Janusz Szymura szczerze pogratulował bielskiej uczelni obecności na rynku edukacyjnym już 27 lat. Jak podkreślił:

W szkolnictwie podstawowym i średnim można liczyć na pomoc Państwa (szkoły prywatne otrzymują dofinansowanie na każdego ucznia – przyp. red.) natomiast jeśli chodzi o rynek prywatnych uczelni, tego wsparcia nie ma. Tym bardziej gratuluję.

„Tyszkiewicz” w dalszym ciągu stawia na żywe kontakty z praktyką. Od wielu lat studenci mają okazję skonfrontowania swojej wiedzy z rynkiem pracy, m.in. poprzez organizowane konkursy. Przy okazji Inauguracji rozstrzygnięto jeden z nich. Młodzi architekci wnętrz mieli się w nim wykazać wiedzą z zakresu projektowania, a mianowicie stworzyć innowacyjny ekspozytor dla marki Sonte – producenta inteligentnej folii okiennej. Nagrodę główną w wysokości 1.500 zł, z rąk Dyrektora Handlowego firmy – Pana Patryka Wakuły – odebrała Pani Katarzyna Birecka. Dwa wyróżnienia, po 500 zł każde, przyznano Pani Agnieszce Niczyporuk oraz Panu Bartłomiejowi Ormaniec.

Ideę konkursów bardzo mocno rozwinął, podczas swoich 3 kadencji kadencji, dr Jerzy Chrystowski. Mokate S.A., Marbet, ZM Kania to firmy dzięki, którym studenci mogli rozwinąć swój potencjał. W swoim wystąpieniu zaapelował m.in. o kontynuowanie bliskich związków szkoły z przedsiębiorcami i praktykami biznesu. Zwrócił się także bezpośrednio do studentów:

Bliski kontakt z praktyką zawodową połączony z konkursami, a także możliwość korzystania z doświadczeń wybitnych osobowości ze świata biznesu i nauki – to Wasz przywilej,  studentów „Tyszkiewicza”.

Po „Gaude Mater Polonia” i „Gaudeamus Igitur” w wykonaniu Chóru Ad Libitum z Cieszyna wykład inauguracyjny pt. „Tajemnice plakatu” wygłosił prof. zw. dr hab. sztuki Michał Kliś.

Fot. Magdalena Ostrowicka