Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 [FOTO]

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 [FOTO]

Uroczysty charakter miała inauguracja roku akademickiego 2018/19 w naszej uczelni. W tym roku naukę rozpocznie ponad setka młodych ludzi na dwóch kierunkach studiów: kosmetologii i architekturze wnętrz.

Pani Poseł na Sejm RP Mirosława Nykiel w swoim wystąpieniu nawiązała do początków działalności naszej uczelni, która powstała ponad 25 lat temu:

„Ta uczelnia urodziła się i wzrastała (na początku lat 90.) w wolnej Polsce. Wraz z transformacją rozwijała swoje podwoje i musiała nie tylko pokonywać trudności, które wynikały z działalności uczelni wyższych, ale radzić sobie  z przekonywaniem otoczenia o tym, że prywatna szkoła potrafi dobrze przygotować do pełnienia zawodu. Z tego zadania, przez te wszystkie lata, świetnie się wywiązuje.”

Nasza uczelnia w dalszym ciągu stawia na żywe kontakty z praktyką oraz pozyskiwanie dobrych wzorców z uczelni zagranicznych. Płatne staże, konkursy z cennymi nagrodami, spotkania z przedstawicielami biznesu zapewnia Rada Pracodawców działająca przy uczelni, przy czym szczególna popularnością wśród studentów cieszyły się w minionym roku konkursy z Zakładami Mięsnymi Henryk Kania (studenci projektowali stoisko wystawiennicze) oraz wizje escape roomów dla firmy Projekt Efektywny Events & Travel.

JM Rektor Jerzy Chrystowski odniósł się w swoim wystąpieniu do głośnej i wzbudzającej wiele emocji, w ostatnim czasie, ustawy o konstytucji dla szkół wyższych. Jak podkreślił, stawia ona wiele wyzwań przed uczelniami niepublicznymi ale bielski „Tyszkiewicz” jest przygotowany:

„(…) wchodzimy w ten rok ze zmodyfikowanym, atrakcyjnym programem nauczania na obu kierunkach: kosmetologii i architekturze wnętrz. Ten program wiele zyskał i jest odpowiedzią na wspomniane zagrożenia. Zapewniliśmy wyróżniający zespół dydaktyków – znanych ludzi nauki, a przede wszystkim świetnych praktyków.”

W imieniu studentów głos zabrała Przewodnicząca Samorządu Studenckiego – Dagmara Nowak, studentka III roku architektury wnętrz.

Absolwentka kierunku kosmetologia – Anetta  Żyrek-Radomska – osobiście odebrała gratulacje z rąk Władz Uczelni za studia ukończone z wyróżnieniem oraz wyróżnioną pracę dyplomową napisaną pod kierunkiem dr Doroty Olczyk pt. „Kosmetyka naturalna – własnoręcznie tworzone kosmetyki.

Uroczyście podziękowano za wiele lat pracy w naszej uczelni pani dr inż. arch. Danucie Kupiec-Hyła. 

Po przemówieniach odbyła się uroczysta immatrykulacja nowych studentów, odśpiewano tradycyjne „Gaudeamus igitur”. Świeżo upieczeni studenci wysłuchali pierwszego wykładu „Komórki macierzyste w kosmetologii”, który wygłosiła prof. dr hab. n. med. Urszula Mazurek.

Fot. Aleksandra Fiugajska