ERASMUS+   

SZANSĄ DLA CIEBIE

Wyjazdy na studia lub praktyki z programem Erasmus+ stwarzają wielką szansę na poznanie innych kultur, nawiązanie nowych znajomości, naukę języka i wymianę doświadczeń.

STUDIA Erasmus+

Program Erasmus+ umożliwia wyjazdy studentów na studia do uczelni zagranicznych z krajów prgramu, z którymi BWS im. J. Tyszkiewicza ma podpisane umowy dwustronne. Obecnie współpracujemy z niżej wymienionymi uczelniami:

KOSMETOLOGIA

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Student może również samodzielnie wyszukać sobie interesującą go uczelnię w krajach Unii Europejskiej i wtedy Koordynator Erasmusa podejmie próbę nawiązania współpracy.

Wyjazdy na studia obejmują 1 semestr.  Grant Erasmusa+ na studia wynosi 450 EUR miesięcznie w roku 2018/2019. Student z grantu opłaca sobie koszty utrzymania, a nauka w uczelni przyjmującej jest nieodpłatna.

PRAKTYKI Erasmus+

Zachęcamy do wyjazdów na praktykę dwu lub trzy miesięczną.  Grant Erasmusa na praktykę wynosi 550 EUR miesięcznie w roku 2018/2019 .

Student może samodzielnie znaleźć firmę zagraniczną, w której chce odbyć praktykę.

Uczelnia pomaga natomiast nawiązać kontakt z firmami, w których nasi studenci odbywali praktykę lub podpisano porozumienie o współpracy (m.in. Czechy, Słowacja, Niemcy, Belgia, Grecja, Hiszpana, Włochy).

Możliwy jest wyjazd studenta Erasmusa+ zarówno na studia jak i na praktykę.

Chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z Koordynatorem Erasmusa:

dr Anita Labus

e-mail: erasmus@tyszkiewicz.edu.pl lub anita.labus@tyszkiewicz.edu.pl

Tel. +48 514 390 788

Kontakt na Uczelni: piątek 14.30-16.00, pokój 112 (I piętro)