ERASMUS+    

SZANSĄ DLA CIEBIE

Wyjazdy na studia lub praktyki z programem Erasmus+ stwarzają wielką szansę na poznanie innych kultur, nawiązanie nowych znajomości, naukę języka i wymianę doświadczeń.

Program Erasmus+ umożliwia wyjazdy studentów na studia do uczelni zagranicznych, z którymi BWS im. J. Tyszkiewicza ma podpisane umowy dwustronne. Obecnie współpracujemy z niżej wymienionymi uczelniami zagranicznymi:

 • The International Business Academy in Kolding in Denmark
 • Information Systems Management Institute in Latvia
 • Universidade Nova De Lisbona in Portugal
 • Universita Degli Studi del Sannio in Italy
 • Mendel University in Brno in Czech Republic
 • ISCEM School of Business Communication in Portugal
 • Czech University of Life Sciences Praque in Czech Republic
 • Sint-Lucas School of Architecture in Brussels
 • Technological Educational Institute (T.I.E.) of Athens in Greece
 • Escuela de Arte de Sevilla in Spain
 • University of West Bohemia in Plzen in Czech Republic

Student może również samodzielnie wyszukać sobie interesującą go uczelnię w krajach Unii Europejskiej i wtedy Koordynator Erasmusa podejmie próbę nawiązania współpracy.

Wyjazdy obejmują 1 semestr.  W zależności od kraju grant Erasmusa+ na studia wynosi od około 350 do 450 EUR miesięcznie. Student z grantu opłaca sobie koszty utrzymania, a nauka w uczelni jest nieodpłatna.

Możliwy jest również wyjazd na praktykę dwu lub trzy miesięczną.  W zależności od kraju grant Erasmusa na praktykę wynosi  od około 400 do 500 EUR miesięcznie. Student samodzielnie znajduje firmę zagraniczną, w której chce odbyć praktykę.

Możliwy jest wyjazd studenta Erasmusa+ zarówno na studia jak i na praktykę.