DYPLOMOWANY SPECJALISTA – REKRUTACJA 2020/2021

Krok 1:

Wejdź na stronę http://rekrutacja.tyszkiewicz.edu.pl/

zarejestruj się i wypełnij kwestionariusz.

Krok 2:

 • dokonaj wpłat  określonych przez Uczelnię na konto:
  ING BANK ŚLĄSKI O/ Bielsko-Biała 17 1050 1070 1000 0001 0294 5615
  tytułem przelewu zawierającym: imię i nazwisko, dietetyk lub trener personalny
  Wszystkich wpłat można dokonać jednym przelewem.
Rodzaj Kwota Uwagi
 

Opłata rejestracyjna

 

85,00 zł

Obowiązuje uczestników programu Dyplomowany Specjalista w chwili rejestracji na program.

Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.

 

 

Wpisowe

 

150,00 zł

Obowiązuje uczestników programu Dyplomowany Specjalista w chwili rejestracji na program.

PROMOCJA: dla wszystkich kandydatów, którzy złożą komplet dokumentów do 01.08.2020r. wpisowe wynosi 75,00 zł.

 

Krok 3:

Skompletuj następujące dokumenty:

  • Skan/kopia świadectwa maturalnego lub dokument potwierdzający ukończenie technikum lub szkoły policealnej, albo  branżowej szkoły II stopnia oraz zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie
  • Dowód wniesienia opłat rekrutacyjnych: opłata rejestracyjna + wpisowe (jpg lub pdf)
  • 1 kolorowe zdjęcie do akt w formie papierowej

Krok 4:

Na adres rekrutacja@tyszkiewicz.edu.pl wyślij następujące dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz kandydata (skan lub format word, pdf)
 2. kopia świadectwa maturalnego lub dokumenty potwierdzającego ukończenie technikum lub szkoły policealnej, albo  branżowej szkoły II stopnia oraz zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie
 3. dowód wniesienia opłat rekrutacyjnych opłata rejestracyjna + wpisowe (jpg lub pdf)

Oryginały dokumentów wysłanych mailem należy wysłać pocztą/kurierem na adres Uczelni:

Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza

Ul. Nadbrzeżna 12

43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem ‘rekrutacja’

Do dokumentów wysłanych pocztą tradycyjną prosimy o dołączenie 1 kolorowego zdjęcia w formie papierowej.

 

 BADANIA LEKARSKIE  – DOTYCZY KANDYDATÓW NA DYPLOMOWANEGO SPECJALISTĘ

Kandydaci/tki otrzymują z Uczelni skierowanie do lekarza medycyny pracy oraz na badania sanitarno-epidemiologiczne w celu uzyskania zaświadczenia o barku przeciwwskazań do podjęcia nauki.

Badania w sześciu krokach:

 1. skierowania na badania będę wydawane wraz z informacją o wpisaniu na listę uczestników programu;
 2. należy wykonać badanie kału na posiew w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
  (3 razy należy zanieść materiał do badania);
 3. z wynikami z  SANEPiDu należy się udać do dowolnie wybranej placówki MEDYCYNY PRACY
 4. w placówce Medycyny Pracy należy okazać: wyniki badań SANEPiD oraz skierowanie z Uczelni
 5. kandydat/-ka powinna wyjść z Medycyny Pracy z ‘zaświadczeniem o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na dyplomowanego specjalistę’
 6. wynik badań z SANEPiDu oraz zaświadczenie z Medycyny Pracy należy dostarczyć na Uczelnię, przed rozpoczęciem zajęć (październik)

WAŻNE: kandydat/-ka udaje się do dowolnie wybranej placówki SANEPiDu i Medycyny Pracy, Uczelnia nie ma zawartej umowy z żadną placówką na realizację badań dla studentów.

W sytuacji, jeżeli kandydat/-ka ma już wykonane badania z SANEPiDu (np. ze względu na wykonywaną pracę) – wówczas pomija czynności opisane w pkt. 1 i 2, jedynie dostarcza  badania do wglądu.