Joanna Łodziana-Grabowska

Joanna Łodziana-Grabowska

Ekspert z zakresu marketingu, promocji, reklamy i  badań marketingowych.

Autorka wielu artykułów z dziedziny marketingu, współredaktor i współautor podręczników m.in.:

  • Marketingowe determinanty zachowań rynkowych konsumentów w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2015.
  • Wpływ promocji na zachowania konsumenckie, „Marketing i Rynek” Nr 2/2016.
  • Badania wpływu Internetu na decyzje zakupowe konsumentów, „Marketing i Rynek” Nr 3/2016.
  • Research in Perception and Impact of Advertising on the Consumers’ Market Behavior, „Modern Management Science & Engineering” Vol 4, No 1 (2016), Scholink, Los Angeles, USA 2016.

Współtwórczyni i konsultantka kampanii reklamowych. Współpraca z biznesem i instytucjami w zakresie szkoleń, opracowań strategii  marketingowych oraz restrukturyzacji. Recenzentka zagranicznych  artykułów naukowych.  Realizacja zajęć dydaktycznych metodami: blended learning i tutoring.

Pełniła liczne  funkcje w uczelniach, m.in.: prorektora ds. jakości kształcenia, pełnomocnika rektora ds. wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji i ECTS, prodziekana,  dyrektora  Kolegium Nauk o Zarządzaniu. Członek komisji programowych kierunku zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zarządzanie i nowe media.

Członek Zarządu Oddziału PTE w Bielsku-Białej.

 Zainteresowania: literatura, film, sporty zimowe, lotnictwo.