Delegacja Kosmetologii u Afrodyty

Delegacja Kosmetologii u Afrodyty

Dzięki programowi Erasmus+ wykładowcy Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza: Katarzyna Kusy i Bożena Kowalska, wzięły udział w szkoleniu w SPA Aphrodite Palace w Rajeckich Teplicach.

Celem szkolenia była m.in. wymiana doświadczeń oraz zapoznanie się ze specyfiką zabiegów w zakresie kosmetologii i leczenia uzdrowiskowego. W trakcie mobilności miały miejsce bardzo ciekawe spotkania z pracownikami hotelu, przyczyniające się do rozwoju przyszłej współpracy hotelu z Uczelnią. Każdy dzień niósł za sobą wiele możliwości inspirujących do wzbogacenia tematyki zajęć dydaktycznych, pod kątem merytorycznym, jak również obsługi i pracy z klientem. Oprócz części szkoleniowej była możliwość pełnego korzystania ze świata wodnego – basenów termalnych, świata saun oraz zabiegów pielęgnacyjnych, dzięki którym osiąga się stan pełnego relaksu i odprężenia.