Projekty UE

Lip
19

➡️ Zdrowo, aktywnie, kreatywnie Uczelnia dla mieszkańców regionu – BEZPŁATNE WARSZTATY (w trakcie realizacji)

Tytuł projektu: Zdrowo, aktywnie, kreatywnie Uczelnia dla mieszkańców regionu. Partner nieformalny: Fundacja Giesche. Okres realizacji: 01.04.2019r. – 31.03.2022r. Kwota dofinansowania projektu z UE: 177 793,50 zł.

Szczegóły
Lip
19

➡️ Moja odlotowa przestrzeń życiowa – BEZPŁATNE WARSZTATY Z GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

Tytuł projektu: Moja odlotowa przestrzeń życiowa. Partner Projektu: Miasto Bielsko-Biała reprezentowane przez Miejski Zarząd Oświaty. Okres realizacji: 01.02.2017r. – 31.01.2019r. Kwota dofinansowania projektu z UE: 186 114,86 zł.

Szczegóły
Lip
19

➡️ Projekt ”Kreujemy kompetencje dla praktyki – rozwój potencjału dydaktycznego BWS we współpracy z pracodawcami”

Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Kwota dofinansowania: 637 588,80 zł. Czas realizacji: 01.02.2014 – 30.06.2015 r. 

Szczegóły
Lip
19
Lip
19

➡️ Projekt: Kształcimy praktyków

Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Kwota dofinansowania: 5 416 842,00 zł Czas realizacji: 01.10.2010 – 30.03.2015 r. 

Szczegóły
Lip
19

➡️ Projekt „Podbeskidzka Strefa Edukacji: Rozwój potencjału dydaktycznego i doskonalenie procesu kształcenia w Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza”

Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Kwota dofinansowania: 2 861 383,50 zł Czas realizacji: 01.02.2009 – 30.09.2011 r

Szczegóły
Lip
19

➡️ Projekt „Rozwój kompetencji zarządczych i informatycznych kadr branży turystycznej”

Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. Kwota dofinansowania: 834 788,00 zł Czas realizacji: 01.01.2009 – 31.12.2010.

Szczegóły