➡️ Projekt „Rozwój kompetencji zarządczych i informatycznych kadr branży turystycznej”

➡️ Projekt „Rozwój kompetencji zarządczych i informatycznych kadr branży turystycznej”

Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. Kwota dofinansowania: 834 788,00 zł Czas realizacji: 01.01.2009 – 31.12.2010.

Założenia:

  • Uruchomienie trzech kierunków studiów podyplomowych na kierunkach:
  • Zarządzanie hotelami Wellness i SPA
  • Informatyka i marketing w turystyce i hotelarstwie Wellness i SPA
  • Informatyka – Grafika komputerowa

Rezultaty: Stworzenie autorskiego programu studiów podyplomowych przy współpracy z Polską Akademią Gościnności w Krakowie. W ramach uruchomionych kierunków przeszkolono łącznie 177 osób.